Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Khánh Hòa trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Khánh Hòa hiện tại, Dự báo thời tiết Khánh Hòa trong 2 tuần tới
00:00 06/07
描述: 大部晴朗
温度: 29°C
感觉像: 34°C
沉淀: 11%
湿度: 75%
风向: 西北偏西
风速: 2km/h
01:00 06/07
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 32.9°C
沉淀: 6%
湿度: 78%
风向: 西北
风速: 2km/h
02:00 06/07
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 32.2°C
沉淀: 6%
湿度: 80%
风向: 西北
风速: 3km/h
03:00 06/07
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31°C
沉淀: 4%
湿度: 81%
风向: 西北
风速: 4km/h
04:00 06/07
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 30.6°C
沉淀: 2%
湿度: 82%
风向: 西北
风速: 5km/h
05:00 06/07
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 30.2°C
沉淀: 2%
湿度: 83%
风向: 西北偏西
风速: 4km/h
06:00 06/07
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 30.9°C
沉淀: 2%
湿度: 81%
风向: 西北偏西
风速: 4km/h
07:00 06/07
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 33.7°C
沉淀: 5%
湿度: 72%
风向: 西北偏西
风速: 3km/h
08:00 06/07
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 36.4°C
沉淀: 3%
湿度: 65%
风向: 西南
风速: 4km/h
09:00 06/07
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 38.2°C
沉淀: 2%
湿度: 60%
风向:
风速: 5km/h
10:00 06/07
描述: 大部分地区多云
温度: 33°C
感觉像: 39.3°C
沉淀: 9%
湿度: 58%
风向: 东南偏东
风速: 8km/h
11:00 06/07
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 40.2°C
沉淀: 19%
湿度: 55%
风向: 东南偏东
风速: 10km/h
12:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 34°C
感觉像: 40.9°C
沉淀: 36%
湿度: 55%
风向: 东南偏东
风速: 11km/h
13:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 34°C
感觉像: 41.1°C
沉淀: 42%
湿度: 54%
风向: 东南
风速: 13km/h
14:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 34°C
感觉像: 41.4°C
沉淀: 40%
湿度: 54%
风向: 东南
风速: 13km/h
15:00 06/07
描述: 局部雷雨
温度: 34°C
感觉像: 41.4°C
沉淀: 31%
湿度: 55%
风向: 东南偏南
风速: 12km/h
16:00 06/07
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 40.5°C
沉淀: 16%
湿度: 58%
风向:
风速: 11km/h
17:00 06/07
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 38.9°C
沉淀: 14%
湿度: 62%
风向:
风速: 10km/h
18:00 06/07
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 37.5°C
沉淀: 12%
湿度: 68%
风向: 西南偏南
风速: 10km/h
19:00 06/07
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 36.3°C
沉淀: 23%
湿度: 72%
风向: 西南
风速: 9km/h
20:00 06/07
描述: 局部雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36°C
沉淀: 31%
湿度: 74%
风向: 西南
风速: 7km/h
21:00 06/07
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35.3°C
沉淀: 24%
湿度: 75%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
22:00 06/07
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 34.8°C
沉淀: 18%
湿度: 77%
风向: 西
风速: 5km/h
23:00 06/07
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 34.2°C
沉淀: 8%
湿度: 77%
风向: 西
风速: 5km/h
00:00 07/07
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 33.4°C
沉淀: 15%
湿度: 79%
风向: 西北偏西
风速: 4km/h
01:00 07/07
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 32.7°C
沉淀: 14%
湿度: 80%
风向: 西北偏西
风速: 4km/h
02:00 07/07
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 32.1°C
沉淀: 10%
湿度: 81%
风向: 西北偏西
风速: 4km/h
03:00 07/07
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 31.7°C
沉淀: 17%
湿度: 81%
风向: 西北偏西
风速: 3km/h
04:00 07/07
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31°C
沉淀: 6%
湿度: 83%
风向: 西北偏西
风速: 4km/h
05:00 07/07
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 30.7°C
沉淀: 21%
湿度: 83%
风向: 西北偏西
风速: 4km/h
06:00 07/07
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.2°C
沉淀: 17%
湿度: 80%
风向: 西北
风速: 4km/h
07:00 07/07
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 33.5°C
沉淀: 18%
湿度: 70%
风向: 西北
风速: 3km/h
08:00 07/07
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 36.4°C
沉淀: 7%
湿度: 63%
风向: 西北偏西
风速: 3km/h
09:00 07/07
描述: 大部分地区多云
温度: 33°C
感觉像: 38.7°C
沉淀: 9%
湿度: 57%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
10:00 07/07
描述: 局部雷雨
温度: 34°C
感觉像: 39.9°C
沉淀: 32%
湿度: 56%
风向:
风速: 6km/h
11:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 34°C
感觉像: 40.4°C
沉淀: 36%
湿度: 55%
风向: 东南偏东
风速: 9km/h
12:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 34°C
感觉像: 41.1°C
沉淀: 38%
湿度: 54%
风向: 东南偏东
风速: 11km/h
13:00 07/07
描述: 雷雨
温度: 34°C
感觉像: 41°C
沉淀: 65%
湿度: 54%
风向: 东南
风速: 12km/h
14:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 34°C
感觉像: 40.9°C
沉淀: 59%
湿度: 54%
风向: 东南
风速: 11km/h
15:00 07/07
描述: 雷雨
温度: 34°C
感觉像: 40.5°C
沉淀: 62%
湿度: 55%
风向: 东南偏南
风速: 10km/h
16:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 33°C
感觉像: 39.5°C
沉淀: 45%
湿度: 59%
风向:
风速: 8km/h
17:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 38.1°C
沉淀: 41%
湿度: 63%
风向: 西南偏南
风速: 8km/h
18:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 36.8°C
沉淀: 44%
湿度: 70%
风向: 西
风速: 6km/h
19:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 35.1°C
沉淀: 51%
湿度: 73%
风向: 西南偏西
风速: 5km/h
20:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 34.4°C
沉淀: 37%
湿度: 76%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h
21:00 07/07
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 34°C
沉淀: 24%
湿度: 77%
风向: 西北
风速: 4km/h
22:00 07/07
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 33.7°C
沉淀: 16%
湿度: 79%
风向: 西北
风速: 4km/h
23:00 07/07
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 33.5°C
沉淀: 12%
湿度: 79%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
29°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
27°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
28°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
29°C
Ninh Bình
29°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
25°C
Thái Bình
29°C
Thanh Hóa
29°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
30°C
Khánh Hòa
29°C
Nghệ An
31°C
Hà Tĩnh
31°C
Phú Yên
29°C
Đăk Lăk
24°C
Đăk Nông
22°C
Gia Lai
22°C
Kon Tum
24°C
Lâm Đồng
18°C
Ninh Thuận
29°C
Quảng Nam
28°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call