Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lai Châu trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lai Châu hiện tại, Dự báo thời tiết Lai Châu trong 2 tuần tới
05:00 05/06
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 21.9°C
沉淀: 59%
湿度: 94%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h
06:00 05/06
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 21.9°C
沉淀: 59%
湿度: 94%
风向: 西南偏南
风速: 5km/h
07:00 05/06
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 22.3°C
沉淀: 57%
湿度: 94%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
08:00 05/06
描述: 雷阵雨
温度: 23°C
感觉像: 22.8°C
沉淀: 40%
湿度: 91%
风向: 西南偏南
风速: 7km/h
09:00 05/06
描述: 雷阵雨
温度: 23°C
感觉像: 23.2°C
沉淀: 36%
湿度: 91%
风向:
风速: 7km/h
10:00 05/06
描述: 多云
温度: 24°C
感觉像: 24°C
沉淀: 24%
湿度: 87%
风向:
风速: 7km/h
11:00 05/06
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 24.9°C
沉淀: 51%
湿度: 84%
风向:
风速: 7km/h
12:00 05/06
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 28.6°C
沉淀: 69%
湿度: 81%
风向:
风速: 8km/h
13:00 05/06
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.2°C
沉淀: 78%
湿度: 79%
风向:
风速: 8km/h
14:00 05/06
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 79%
湿度: 79%
风向: 东南偏南
风速: 8km/h
15:00 05/06
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.6°C
沉淀: 78%
湿度: 80%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
16:00 05/06
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.2°C
沉淀: 74%
湿度: 81%
风向: 东南
风速: 8km/h
17:00 05/06
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 28°C
沉淀: 74%
湿度: 84%
风向: 东南偏东
风速: 8km/h
18:00 05/06
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 27.4°C
沉淀: 66%
湿度: 88%
风向: 东南
风速: 8km/h
19:00 05/06
描述: 雷阵雨
温度: 24°C
感觉像: 26.5°C
沉淀: 51%
湿度: 92%
风向: 东南
风速: 7km/h
20:00 05/06
描述: 雷阵雨
温度: 23°C
感觉像: 25°C
沉淀: 46%
湿度: 94%
风向: 东南
风速: 6km/h
21:00 05/06
描述: 雷阵雨
温度: 23°C
感觉像: 24.8°C
沉淀: 57%
湿度: 93%
风向: 东南
风速: 7km/h
22:00 05/06
描述: 雷雨
温度: 23°C
感觉像: 24.4°C
沉淀: 61%
湿度: 93%
风向: 东南偏东
风速: 7km/h
23:00 05/06
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 24°C
沉淀: 56%
湿度: 96%
风向: 东南
风速: 6km/h
00:00 06/06
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 23.8°C
沉淀: 57%
湿度: 95%
风向: 东南
风速: 6km/h
01:00 06/06
描述: 雷雨
温度: 22°C
感觉像: 23.5°C
沉淀: 63%
湿度: 97%
风向: 东南
风速: 6km/h
02:00 06/06
描述: 雷雨
温度: 22°C
感觉像: 23.4°C
沉淀: 71%
湿度: 98%
风向: 东南
风速: 6km/h
03:00 06/06
描述: 雷雨
温度: 22°C
感觉像: 23.3°C
沉淀: 73%
湿度: 97%
风向: 东南偏南
风速: 6km/h
04:00 06/06
描述: 雷雨
温度: 22°C
感觉像: 23°C
沉淀: 70%
湿度: 96%
风向: 东南偏东
风速: 6km/h
05:00 06/06
描述: 雷雨
温度: 21°C
感觉像: 22.9°C
沉淀: 64%
湿度: 98%
风向: 东南偏东
风速: 5km/h
06:00 06/06
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 23.2°C
沉淀: 55%
湿度: 97%
风向: 东南偏东
风速: 5km/h
07:00 06/06
描述: 雷雨
温度: 22°C
感觉像: 23.8°C
沉淀: 62%
湿度: 95%
风向:
风速: 6km/h
08:00 06/06
描述: 雷雨
温度: 23°C
感觉像: 24.4°C
沉淀: 67%
湿度: 92%
风向: 西南
风速: 7km/h
09:00 06/06
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 26.1°C
沉淀: 69%
湿度: 90%
风向: 东南偏南
风速: 6km/h
10:00 06/06
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 26.8°C
沉淀: 65%
湿度: 87%
风向: 东南
风速: 6km/h
11:00 06/06
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 27.5°C
沉淀: 67%
湿度: 83%
风向: 东南偏东
风速: 6km/h
12:00 06/06
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28°C
沉淀: 59%
湿度: 81%
风向: 东南
风速: 7km/h
13:00 06/06
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29°C
沉淀: 61%
湿度: 77%
风向: 东南
风速: 7km/h
14:00 06/06
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 29.3°C
沉淀: 55%
湿度: 76%
风向: 东南
风速: 8km/h
15:00 06/06
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29°C
沉淀: 51%
湿度: 77%
风向: 东南偏东
风速: 8km/h
16:00 06/06
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 28.7°C
沉淀: 46%
湿度: 77%
风向: 东南偏东
风速: 8km/h
17:00 06/06
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 28.3°C
沉淀: 45%
湿度: 79%
风向: 东南偏东
风速: 8km/h
18:00 06/06
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 27.5°C
沉淀: 36%
湿度: 83%
风向: 东南
风速: 8km/h
19:00 06/06
描述: 雷阵雨
温度: 24°C
感觉像: 26.6°C
沉淀: 37%
湿度: 89%
风向: 东南
风速: 7km/h
20:00 06/06
描述: 局部雷雨
温度: 23°C
感觉像: 24.6°C
沉淀: 33%
湿度: 91%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
21:00 06/06
描述: 雷阵雨
温度: 23°C
感觉像: 24.2°C
沉淀: 38%
湿度: 90%
风向: 东南偏东
风速: 7km/h
22:00 06/06
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 23.7°C
沉淀: 39%
湿度: 91%
风向:
风速: 6km/h
23:00 06/06
描述: 局部雷雨
温度: 22°C
感觉像: 23.4°C
沉淀: 33%
湿度: 92%
风向: 东南偏东
风速: 6km/h
00:00 07/06
描述: 局部雷雨
温度: 22°C
感觉像: 23.3°C
沉淀: 31%
湿度: 92%
风向: 东南
风速: 6km/h
01:00 07/06
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 22.9°C
沉淀: 35%
湿度: 95%
风向: 东南
风速: 6km/h
02:00 07/06
描述: 雷阵雨
温度: 21°C
感觉像: 22.7°C
沉淀: 36%
湿度: 97%
风向: 东南
风速: 6km/h
03:00 07/06
描述: 雷阵雨
温度: 21°C
感觉像: 22.5°C
沉淀: 35%
湿度: 95%
风向: 东南偏东
风速: 6km/h
04:00 07/06
描述: 局部雷雨
温度: 21°C
感觉像: 22.3°C
沉淀: 33%
湿度: 97%
风向:
风速: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
25°C
Hà Giang
26°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call