Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bình Thuận trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bình Thuận hiện tại, Dự báo thời tiết Bình Thuận trong 2 tuần tới
16:00 23/03
描述: 局部多云
温度: 29°C
感觉像: 32.7°C
沉淀: 1%
湿度: 69%
风向: 东南偏南
风速: 16km/h
17:00 23/03
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 31.3°C
沉淀: 2%
湿度: 76%
风向: 东南偏南
风速: 13km/h
18:00 23/03
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 29.9°C
沉淀: 2%
湿度: 82%
风向: 东南偏南
风速: 8km/h
19:00 23/03
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 29.4°C
沉淀: 2%
湿度: 85%
风向: 东南
风速: 5km/h
20:00 23/03
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 29°C
沉淀: 3%
湿度: 88%
风向: 东南偏东
风速: 4km/h
21:00 23/03
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 25.4°C
沉淀: 3%
湿度: 90%
风向: 东南偏东
风速: 3km/h
22:00 23/03
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 25.2°C
沉淀: 4%
湿度: 91%
风向:
风速: 4km/h
23:00 23/03
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 28.2°C
沉淀: 8%
湿度: 90%
风向: 东南偏东
风速: 4km/h
00:00 24/03
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 28.1°C
沉淀: 8%
湿度: 91%
风向:
风速: 3km/h
01:00 24/03
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 27.8°C
沉淀: 8%
湿度: 92%
风向:
风速: 3km/h
02:00 24/03
描述: 多云
温度: 25°C
感觉像: 27.6°C
沉淀: 8%
湿度: 92%
风向:
风速: 3km/h
03:00 24/03
描述: 多云
温度: 25°C
感觉像: 27.4°C
沉淀: 10%
湿度: 92%
风向: 东北偏东
风速: 1km/h
04:00 24/03
描述: 多云
温度: 24°C
感觉像: 27.1°C
沉淀: 8%
湿度: 93%
风向: 东北偏东
风速: 1km/h
05:00 24/03
描述: 多云
温度: 24°C
感觉像: 26.9°C
沉淀: 8%
湿度: 93%
风向: 东北
风速: 2km/h
06:00 24/03
描述: 多云
温度: 24°C
感觉像: 27°C
沉淀: 8%
湿度: 92%
风向: 东北
风速: 2km/h
07:00 24/03
描述: 多云
温度: 25°C
感觉像: 28.4°C
沉淀: 7%
湿度: 87%
风向: 东北
风速: 2km/h
08:00 24/03
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 30°C
沉淀: 5%
湿度: 78%
风向: 东南
风速: 3km/h
09:00 24/03
描述: 多云
温度: 28°C
感觉像: 31.2°C
沉淀: 3%
湿度: 70%
风向: 东南
风速: 6km/h
10:00 24/03
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 32.6°C
沉淀: 2%
湿度: 64%
风向: 东南偏南
风速: 9km/h
11:00 24/03
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 33.1°C
沉淀: 2%
湿度: 63%
风向: 东南偏南
风速: 11km/h
12:00 24/03
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 33.3°C
沉淀: 1%
湿度: 62%
风向: 东南偏南
风速: 16km/h
13:00 24/03
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 33.1°C
沉淀: 1%
湿度: 60%
风向: 东南偏南
风速: 18km/h
14:00 24/03
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 33.2°C
沉淀: 1%
湿度: 62%
风向: 东南偏南
风速: 18km/h
15:00 24/03
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 32.8°C
沉淀: 1%
湿度: 64%
风向: 东南偏南
风速: 18km/h
16:00 24/03
描述: 局部多云
温度: 29°C
感觉像: 31.9°C
沉淀: 2%
湿度: 68%
风向: 东南偏南
风速: 16km/h
17:00 24/03
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 30.6°C
沉淀: 3%
湿度: 73%
风向: 东南偏南
风速: 14km/h
18:00 24/03
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 29.3°C
沉淀: 4%
湿度: 77%
风向: 东南偏南
风速: 10km/h
19:00 24/03
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 28.9°C
沉淀: 6%
湿度: 80%
风向: 东南
风速: 7km/h
20:00 24/03
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 28.5°C
沉淀: 6%
湿度: 83%
风向: 东南偏东
风速: 6km/h
21:00 24/03
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 28.3°C
沉淀: 7%
湿度: 84%
风向:
风速: 6km/h
22:00 24/03
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 28°C
沉淀: 7%
湿度: 87%
风向:
风速: 6km/h
23:00 24/03
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 27.7°C
沉淀: 7%
湿度: 87%
风向: 东北偏东
风速: 6km/h
00:00 25/03
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 27.3°C
沉淀: 8%
湿度: 89%
风向: 东北偏东
风速: 6km/h
01:00 25/03
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 26.8°C
沉淀: 8%
湿度: 90%
风向: 东北
风速: 6km/h
02:00 25/03
描述: 大部晴朗
温度: 24°C
感觉像: 26.3°C
沉淀: 8%
湿度: 91%
风向: 东北
风速: 5km/h
03:00 25/03
描述: 大部晴朗
温度: 24°C
感觉像: 26.2°C
沉淀: 8%
湿度: 91%
风向: 东北
风速: 4km/h
04:00 25/03
描述: 大部晴朗
温度: 23°C
感觉像: 24.9°C
沉淀: 8%
湿度: 92%
风向: 东北
风速: 4km/h
05:00 25/03
描述: 大部晴朗
温度: 23°C
感觉像: 24.7°C
沉淀: 8%
湿度: 92%
风向: 东北
风速: 4km/h
06:00 25/03
描述: 大部地区晴朗
温度: 23°C
感觉像: 24.6°C
沉淀: 7%
湿度: 91%
风向: 东北
风速: 4km/h
07:00 25/03
描述: 大部地区晴朗
温度: 25°C
感觉像: 27.3°C
沉淀: 5%
湿度: 83%
风向: 东北
风速: 4km/h
08:00 25/03
描述: 大部地区晴朗
温度: 27°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 3%
湿度: 73%
风向:
风速: 5km/h
09:00 25/03
描述: 大部地区晴朗
温度: 28°C
感觉像: 31.2°C
沉淀: 2%
湿度: 65%
风向: 东南偏东
风速: 7km/h
10:00 25/03
描述: 晴朗
温度: 29°C
感觉像: 32.2°C
沉淀: 2%
湿度: 60%
风向: 东南
风速: 9km/h
11:00 25/03
描述: 晴朗
温度: 30°C
感觉像: 33.1°C
沉淀: 1%
湿度: 59%
风向: 东南
风速: 11km/h
12:00 25/03
描述: 晴朗
温度: 30°C
感觉像: 33.4°C
沉淀: 1%
湿度: 57%
风向: 东南
风速: 15km/h
13:00 25/03
描述: 晴朗
温度: 30°C
感觉像: 33.3°C
沉淀: 1%
湿度: 58%
风向: 东南偏南
风速: 17km/h
14:00 25/03
描述: 晴朗
温度: 30°C
感觉像: 33.2°C
沉淀: 1%
湿度: 60%
风向: 东南偏南
风速: 19km/h
15:00 25/03
描述: 晴朗
温度: 29°C
感觉像: 32.3°C
沉淀: 1%
湿度: 63%
风向: 东南偏南
风速: 18km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
34°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
34°C
Bắc Kạn
33°C
Bắc Ninh
34°C
Cao Bằng
33°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
35°C
Hòa Bình
35°C
Hưng Yên
34°C
Lai Châu
27°C
Lạng Sơn
33°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
34°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
33°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
33°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call