Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Bắc Ninh ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Bắc Ninh hiện tại, Dự báo thời tiết Bắc Ninh trong 48 giờ tới

Ngày mai 09/07

29-38°C

Ban ngày

Nhiều mây. Nóng và ẩm. Cao 38°C. Gió NTN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 205°NTN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 51%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 161°NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 64%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 10/07

29-38°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Nóng và ẩm. Cao 38°C. Gió NTN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 206°NTN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 51%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 163°NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 67%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 11/07

29-38°C

Ban ngày

Nhiều mây. Nóng và ẩm. Cao 38°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 189°N
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 51%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 158°NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 66%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 12/07

28-38°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Nóng và ẩm. Cao 38°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 185°N
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 51%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão từ sáng sớm. Thấp 28°C. Gió ĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 143°ĐN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 13/07

29-38°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Nóng và ẩm. Cao 38°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 161°NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 53%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 29°C. Gió ĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 139°ĐN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 14/07

29-38°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Nóng và ẩm. Cao 38°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 158°NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 55%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 29°C. Gió ĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 139°ĐN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 15/07

29-38°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Nóng và ẩm. Cao 38°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 163°NĐN
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 53%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 29°C. Gió ĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 145°ĐN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 67%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 16/07

29-38°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Nóng và ẩm. Cao 38°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 165°NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 52%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 29°C. Gió ĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 146°ĐN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 17/07

29-37°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Nóng và ẩm. Cao 37°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 160°NĐN
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 53%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 29°C. Gió ĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 142°ĐN
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 18/07

29-37°C

Ban ngày

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Nóng và ẩm. Cao 37°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 152°NĐN
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 56%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 29°C. Gió ĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 141°ĐN
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 19/07

28-36°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 36°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 148°NĐN
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 59%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 28°C. Gió ĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 135°ĐN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 20/07

28-36°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 36°C. Gió ĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 138°ĐN
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 63%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 28°C. Gió ĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 129°ĐN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 21/07

27-35°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 35°C. Gió ĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 135°ĐN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 64%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 27°C. Gió ĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 126°ĐN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 22/07

27-35°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 35°C. Gió ĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 132°ĐN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 63%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 27°C. Gió ĐĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 117°ĐĐN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
37°C
Hải Phòng
34°C
Bắc Giang
37°C
Bắc Kạn
34°C
Bắc Ninh
37°C
Cao Bằng
35°C
Hà Giang
35°C
Hà Nam
37°C
Hòa Bình
37°C
Hưng Yên
37°C
Lai Châu
28°C
Lạng Sơn
34°C
Quảng Ninh
32°C
Lào Cai
36°C
Nam Định
36°C
Ninh Bình
37°C
Phú Thọ
37°C
Sơn La
32°C
Thái Bình
36°C
Thanh Hóa
36°C
Tuyên Quang
36°C
Vĩnh Phúc
37°C
Yên Bái
34°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call