Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Quảng Ninh ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Quảng Ninh hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Ninh trong 48 giờ tới

Ngày mai 10/07

30-33°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 33°C. Gió NTN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 196°NTN
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 30°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 190°N
Tốc độ gió: 24km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 11/07

30-33°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 33°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 188°N
Tốc độ gió: 24km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 30°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 182°N
Tốc độ gió: 24km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 12/07

29-33°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 33°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 182°N
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 29°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 180°N
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 13/07

29-33°C

Ban ngày

Sáng nhiều mây, chiều nắng ấm. Cao 33°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 171°N
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 167°NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 14/07

29-32°C

Ban ngày

Giông bão vào buổi sáng. Cao 32°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 168°NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Thấp 29°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 170°N
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 15/07

29-33°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 33°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 171°N
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 29°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 174°N
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 16/07

29-33°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 33°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 174°N
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 29°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 173°N
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 17/07

29-32°C

Ban ngày

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Cao 32°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 174°N
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 29°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 170°N
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 18/07

29-32°C

Ban ngày

Giông bão vào buổi sáng. Cao 32°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 169°N
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 167°NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 19/07

29-32°C

Ban ngày

Giông bão vào buổi sáng. Cao 32°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 164°NĐN
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 159°NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 20/07

28-32°C

Ban ngày

Giông bão vào buổi sáng. Cao 32°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 155°NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 28°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 152°NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 21/07

28-32°C

Ban ngày

Giông bão vào buổi sáng. Cao 32°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 153°NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 28°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 153°NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 22/07

29-32°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 154°NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 157°NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 23/07

29-32°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 32°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 157°NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 154°NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
35°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
34°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
34°C
Cao Bằng
32°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
34°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
34°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
32°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
33°C
Ninh Bình
33°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
34°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call