Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Kiên Giang ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Kiên Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Kiên Giang trong 48 giờ tới

Ngày mai 27/09

25-28°C

Ban ngày

Giông bão. Thỉnh thoảng mưa nặng hạng và mưa xối xả như trút nước. Cao 28°C. Gió T ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 70%. Lượng mưa dự kiến là 25-50 mm.
Hướng gió: 277°T
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 25°C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 280°T
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 28/09

25-28°C

Ban ngày

Mưa. Thỉnh thoảng mưa nặng hạng và mưa xối xả như trút nước. Cao 28°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 25 mm.
Hướng gió: 242°TTN
Tốc độ gió: 24km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 25°C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 229°TN
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 29/09

25-29°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 29°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 239°TTN
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 25°C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 242°TTN
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 30/09

26-30°C

Ban ngày

Giông bão vào buổi sáng. Cao 30°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 257°TTN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 26°C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 267°T
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 01/10

26-30°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 30°C. Gió T ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 264°T
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 26°C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 265°T
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 02/10

26-30°C

Ban ngày

Giông bão vào buổi sáng. Cao 30°C. Gió T ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 261°T
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 26°C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 261°T
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 03/10

26-30°C

Ban ngày

Giông bão vào buổi sáng. Cao 30°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 257°TTN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão về khuya. Thấp 26°C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 248°TTN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 04/10

25-30°C

Ban ngày

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Cao 30°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 252°TTN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Thấp 25°C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 257°TTN
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 05/10

26-30°C

Ban ngày

Giông bão vào buổi sáng. Cao 30°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 256°TTN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 26°C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 262°T
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 06/10

26-30°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 30°C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 264°T
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 26°C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 270°T
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 07/10

25-29°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 29°C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 267°T
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão về khuya. Thấp 25°C. Gió T và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 276°T
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 08/10

25-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29°C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 253°TTN
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa rào từ sáng sớm. Thấp 25°C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 320°TB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 09/10

25-29°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 29°C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 271°T
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 25°C. Gió TTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 239°TTN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 10/10

25-30°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 30°C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 259°T
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 25°C. Gió TTB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 300°TTB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
32°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
31°C
Bắc Kạn
29°C
Bắc Ninh
31°C
Cao Bằng
28°C
Hà Giang
29°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
29°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
31°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
32°C
Phú Thọ
31°C
Sơn La
29°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
30°C
Vĩnh Phúc
31°C
Yên Bái
30°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call