Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Thanh Hóa ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Thanh Hóa hiện tại, Dự báo thời tiết Thanh Hóa trong 48 giờ tới

Ngày mai 23/10

18-27°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 27°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 3°B
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 48%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 18°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 340°BTB
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 67%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 24/10

19-27°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 27°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 2°B
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 52%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 19°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 349°B
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 66%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 25/10

21-24°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 24°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 355°B
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 62%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 21°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 357°B
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 26/10

21-23°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 23°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 358°B
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 21°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 352°B
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 27/10

21-27°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 27°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 16°BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 67%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 21°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 4°B
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 28/10

21-27°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 27°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 13°BĐB
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 63%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 21°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 3°B
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 29/10

20-25°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 25°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 2°B
Tốc độ gió: 26km/h
Độ ẩm: 62%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 20°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 1°B
Tốc độ gió: 24km/h
Độ ẩm: 71%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 30/10

19-22°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 22°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 1°B
Tốc độ gió: 27km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 19°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 31/10

20-23°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 23°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 20°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 01/11

20-25°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 25°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 9°B
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 20°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 4°B
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 02/11

20-25°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 25°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 16°BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 68%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 20°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 9°B
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 03/11

21-25°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 25°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 23°BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 68%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 21°C. Gió BĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 12°BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 04/11

21-26°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 26°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 32°BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 21°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 20°BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 05/11

21-26°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 26°C. Gió ĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 34°ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 21°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 26°BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
23°C
Hải Phòng
23°C
Bắc Giang
23°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
23°C
Cao Bằng
21°C
Hà Giang
22°C
Hà Nam
23°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
23°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
21°C
Quảng Ninh
23°C
Lào Cai
23°C
Nam Định
23°C
Ninh Bình
23°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
20°C
Thái Bình
23°C
Thanh Hóa
23°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
23°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call