Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Đăk Nông ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Đăk Nông hiện tại, Dự báo thời tiết Đăk Nông trong 48 giờ tới

Ngày mai 30/09

21-30°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 30°C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 304°TB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 21°C. Gió B và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 357°B
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 01/10

21-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29°C. Gió TTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 302°TTB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 21°C. Gió BĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 16°BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 02/10

21-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 195°NTN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 21°C. Gió B và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 357°B
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 03/10

21-30°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 30°C. Gió TN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 221°TN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa rào từ sáng sớm. Thấp 21°C. Gió TTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 303°TTB
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 04/10

21-30°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 30°C. Gió T và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 260°T
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 21°C. Gió BTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 333°BTB
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 05/10

21-28°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 28°C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 314°TB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa rào từ sáng sớm. Thấp 21°C. Gió B và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 358°B
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 06/10

21-29°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 29°C. Gió BĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 20°BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 21°C. Gió BĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 26°BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 98%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 07/10

21-29°C

Ban ngày

Mưa. Cao 29°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 33°BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 21°C. Gió BĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 27°BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 08/10

21-28°C

Ban ngày

Mưa. Cao 28°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
Hướng gió: 76°ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 21°C. Gió BĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 32°BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 09/10

21-27°C

Ban ngày

Mưa. Cao 27°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 200°NTN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 21°C. Gió B và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 7°B
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 10/10

21-28°C

Ban ngày

Mưa. Cao 28°C. Gió T và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
Hướng gió: 261°T
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 21°C. Gió B và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 349°B
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 11/10

21-27°C

Ban ngày

Mưa. Cao 27°C. Gió T và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 278°T
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa. Thấp 21°C. Gió BTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 332°BTB
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 12/10

21-27°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 27°C. Gió TTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 290°TTB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa. Thấp 21°C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 308°TB
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 13/10

21-27°C

Ban ngày

Mưa. Cao 27°C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 273°T
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 21°C. Gió TTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 294°TTB
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
25°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
27°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
25°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call