Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Quảng Trị ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Quảng Trị hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Trị trong 48 giờ tới

Ngày mai 21/10

21-25°C

Ban ngày

Mưa. Cao 25°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 4°B
Tốc độ gió: 27km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 21°C. Gió TB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 326°TB
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 22/10

21-26°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 26°C. Gió BTB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 332°BTB
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 21°C. Gió TB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 325°TB
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 23/10

21-26°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 26°C. Gió BTB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 344°BTB
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 67%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 21°C. Gió TB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 314°TB
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 24/10

21-25°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 25°C. Gió BTB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 332°BTB
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa. Thỉnh thoảng mưa nặng hạng và mưa xối xả như trút nước. Thấp 21°C. Gió TB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%. Lượng mưa khoảng 25 mm.
Hướng gió: 304°TB
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 25/10

21-25°C

Ban ngày

Mưa. Cao 25°C. Gió TTB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 70%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
Hướng gió: 302°TTB
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa. Thấp 21°C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 269°T
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 26/10

23-27°C

Ban ngày

Mưa. Cao 27°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 70%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 357°B
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa. Thấp 23°C. Gió ĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
Hướng gió: 34°ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 27/10

23-26°C

Ban ngày

Mưa. Cao 26°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 70%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
Hướng gió: 21°BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 23°C. Gió ĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 38°ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 28/10

23-27°C

Ban ngày

Mưa. Cao 27°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 23°BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 23°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 13°BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 29/10

22-26°C

Ban ngày

Mưa. Cao 26°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
Hướng gió: 8°B
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa. Thấp 22°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
Hướng gió: 5°B
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 30/10

22-25°C

Ban ngày

Mưa. Thỉnh thoảng mưa nặng hạng và mưa xối xả như trút nước. Cao 25°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 25 mm.
Hướng gió: 12°BĐB
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa. Thấp 22°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 358°B
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 31/10

22-25°C

Ban ngày

Mưa. Cao 25°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa, đôi khi nặng hạt. Thỉnh thoảng mưa nặng hạng và mưa xối xả như trút nước. Thấp 22°C. Gió TB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 25 mm.
Hướng gió: 325°TB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 01/11

22-25°C

Ban ngày

Mưa. Cao 25°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
Hướng gió: 20°BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 22°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 9°B
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 02/11

22-26°C

Ban ngày

Mưa. Cao 26°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 14°BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 22°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 14°BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 03/11

22-26°C

Ban ngày

Mưa nhẹ. Cao 26°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 19°BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 22°C. Gió BĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 29°BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
21°C
Hòa Bình
21°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
22°C
Nam Định
21°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
22°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call