Thời tiết Hà Giang ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Hà Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Giang trong 48 giờ tới

Ngày mai 16/12

17-27°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 27°C. Gió TN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 221°TN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 17°C. Gió TTB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 301°TTB
Tốc độ gió: 2km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 17/12

17-27°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 27°C. Gió TN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 229°TN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 17°C. Gió TTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 300°TTB
Tốc độ gió: 2km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 18/12

19-28°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 28°C. Gió TN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 236°TN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa. Thấp 19°C. Gió TTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 254°TTN
Tốc độ gió: 2km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 19/12

17-22°C

Ban ngày

Mưa và sấm chớp. Cao 22°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 135°ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 17°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 116°ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 20/12

17-19°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 19°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 155°NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 2
Bức xạ UV: Thấp

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 17°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 160°NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 21/12

17-21°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 21°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 170°N
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 17°C. Gió TTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 239°TTN
Tốc độ gió: 2km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 22/12

16-22°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 22°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 179°N
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 16°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 158°NĐN
Tốc độ gió: 2km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 23/12

17-22°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 22°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 187°N
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 17°C. Gió TTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 244°TTN
Tốc độ gió: 2km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 24/12

18-24°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 24°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 199°NTN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 18°C. Gió TTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 251°TTN
Tốc độ gió: 2km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 25/12

17-24°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 24°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 206°NTN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 17°C. Gió T và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 259°T
Tốc độ gió: 2km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 26/12

16-24°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 24°C. Gió TN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 217°TN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 16°C. Gió TTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 255°TTN
Tốc độ gió: 2km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 27/12

16-23°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 23°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 201°NTN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 16°C. Gió TN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 215°TN
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 28/12

14-22°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 22°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 191°N
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 14°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 190°N
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 29/12

13-21°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 21°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 186°N
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 13°C. Gió TN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 215°TN
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
20°C
Hải Phòng
20°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
17°C
Hà Giang
17°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
18°C
Hưng Yên
20°C
Lai Châu
12°C
Lạng Sơn
17°C
Quảng Ninh
20°C
Lào Cai
17°C
Nam Định
21°C
Ninh Bình
20°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
14°C
Thái Bình
20°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
22°C
Khánh Hòa
24°C
Nghệ An
21°C
Hà Tĩnh
20°C
Phú Yên
24°C
Đăk Lăk
21°C
Đăk Nông
20°C
Gia Lai
18°C
Kon Tum
19°C
Lâm Đồng
15°C
Ninh Thuận
24°C
Quảng Nam
22°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call