Thời tiết Hà Giang ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Hà Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Giang trong 48 giờ tới

Ngày mai 28/02

20-26°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 26°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 184°N
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 20°C. Gió TN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 218°TN
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 29/02

19-26°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 26°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 183°N
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 19°C. Gió TTB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 283°TTB
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 01/03

21-28°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 28°C. Gió NTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 210°NTN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 21°C. Gió TTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 245°TTN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 02/03

21-26°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 26°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 182°N
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 21°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 202°NTN
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 03/03

18-24°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 24°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 160°NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 18°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%. Kn ở địa phương có lượng mưa lớn.
Hướng gió: 72°ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 04/03

16-20°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 20°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 129°ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 16°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 157°NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 05/03

17-19°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 19°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 176°N
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 17°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 197°NTN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 06/03

18-22°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 22°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 187°N
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 18°C. Gió TN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 226°TN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 07/03

20-25°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 25°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 191°N
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 20°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 195°NTN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 08/03

20-27°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 27°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 188°N
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 20°C. Gió TN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 222°TN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 09/03

20-29°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 29°C. Gió NTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 201°NTN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão về khuya. Thấp 20°C. Gió TTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 251°TTN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 10/03

20-29°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 29°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 192°NTN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 20°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 172°N
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 11/03

19-27°C

Ban ngày

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Cao 27°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 177°N
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 19°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 166°NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 12/03

20-26°C

Ban ngày

Giông bão vào buổi sáng. Cao 26°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 174°N
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 20°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 183°N
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
26°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
26°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
23°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
26°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
25°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
26°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call