Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Lâm Đồng ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Lâm Đồng hiện tại, Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 48 giờ tới

Ngày mai 30/09

16-24°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 24°C. Gió TB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 321°TB
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 16°C. Gió BTB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 343°BTB
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 98%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 01/10

16-24°C

Ban ngày

Giông bão. Thỉnh thoảng mưa nặng hạng và mưa xối xả như trút nước. Cao 24°C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%. Lượng mưa khoảng 25 mm.
Hướng gió: 326°TB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa rào từ sáng sớm. Thấp 16°C. Gió B và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 4°B
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 02/10

16-24°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 24°C. Gió ĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 132°ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa rào từ sáng sớm. Thấp 16°C. Gió B và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 353°B
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 03/10

16-24°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 24°C. Gió TN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 220°TN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 16°C. Gió BTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 334°BTB
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 04/10

16-24°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 24°C. Gió TTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 247°TTN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 16°C. Gió BTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 337°BTB
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 05/10

16-23°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 23°C. Gió TTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 303°TTB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa rào từ sáng sớm. Thấp 16°C. Gió BTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 346°BTB
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 06/10

16-23°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 23°C. Gió BĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 25°BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 16°C. Gió B và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 8°B
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 07/10

16-23°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 23°C. Gió ĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 53°ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa. Thấp 16°C. Gió BĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 28°BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 98%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 08/10

16-22°C

Ban ngày

Mưa. Cao 22°C. Gió Đ ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 94°Đ
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 16°C. Gió ĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 42°ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 09/10

16-23°C

Ban ngày

Mưa. Cao 23°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 211°NTN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào từ sáng sớm. Thấp 16°C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 326°TB
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 10/10

16-24°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 24°C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 278°T
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa nhẹ và sương mù. Thấp 16°C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 323°TB
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 11/10

16-23°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 23°C. Gió TTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 285°TTB
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 16°C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 320°TB
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 12/10

16-23°C

Ban ngày

Mưa rào có sấm chớp. Cao 23°C. Gió TTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 285°TTB
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 16°C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 318°TB
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 13/10

16-23°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 23°C. Gió TTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 285°TTB
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 16°C. Gió TB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 317°TB
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
27°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
25°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call