Thời tiết Ninh Thuận ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Ninh Thuận hiện tại, Dự báo thời tiết Ninh Thuận trong 48 giờ tới

Ngày mai 26/01

23-29°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 29°C. Gió Đ ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 82°Đ
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 23°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 20°BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 27/01

22-29°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 29°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 48°ĐB
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 22°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 1°B
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 28/01

22-29°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 29°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 53°ĐB
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 71%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 22°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 7°B
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 29/01

22-29°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 29°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 42°ĐB
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 22°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 12°BĐB
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 30/01

22-29°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 29°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 31°BĐB
Tốc độ gió: 27km/h
Độ ẩm: 68%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 22°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 18°BĐB
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 31/01

21-28°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 28°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 32°BĐB
Tốc độ gió: 26km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 21°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 16°BĐB
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 01/02

21-28°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 28°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 31°BĐB
Tốc độ gió: 26km/h
Độ ẩm: 61%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 21°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 11°B
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 02/02

21-30°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 30°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 30°BĐB
Tốc độ gió: 25km/h
Độ ẩm: 62%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 21°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 14°BĐB
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 03/02

21-29°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 29°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 35°ĐB
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 21°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 15°BĐB
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 04/02

21-29°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 29°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 36°ĐB
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 66%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 21°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 17°BĐB
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 05/02

21-29°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 29°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 35°ĐB
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 21°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 16°BĐB
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 06/02

21-29°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 29°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 35°ĐB
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 21°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 16°BĐB
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 07/02

22-30°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 30°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 37°ĐB
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 66%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 22°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 17°BĐB
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 08/02

22-30°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 30°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 37°ĐB
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 66%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 22°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 17°BĐB
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
13°C
Hải Phòng
13°C
Bắc Giang
12°C
Bắc Kạn
12°C
Bắc Ninh
12°C
Cao Bằng
10°C
Hà Giang
13°C
Hà Nam
13°C
Hòa Bình
14°C
Hưng Yên
13°C
Lai Châu
11°C
Quảng Ninh
13°C
Lào Cai
15°C
Nam Định
13°C
Ninh Bình
13°C
Phú Thọ
14°C
Sơn La
16°C
Thái Bình
13°C
Thanh Hóa
14°C
Tuyên Quang
14°C
Vĩnh Phúc
14°C
Yên Bái
15°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call