Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Ninh Thuận ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Ninh Thuận hiện tại, Dự báo thời tiết Ninh Thuận trong 48 giờ tới

Ngày mai 03/03

23-32°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 32°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 54°ĐB
Tốc độ gió: 27km/h
Độ ẩm: 59%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 23°C. Gió ĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 44°ĐB
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 04/03

21-33°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 33°C. Gió ĐĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 62°ĐĐB
Tốc độ gió: 24km/h
Độ ẩm: 60%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 21°C. Gió ĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 44°ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 05/03

21-33°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 33°C. Gió Đ ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 80°Đ
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 56%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 21°C. Gió BĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 30°BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 06/03

21-33°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 33°C. Gió Đ ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 84°Đ
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 58%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 21°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 45°ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 07/03

23-33°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 33°C. Gió ĐĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 69°ĐĐB
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 59%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 23°C. Gió ĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 43°ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 08/03

22-32°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 32°C. Gió ĐĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 58°ĐĐB
Tốc độ gió: 27km/h
Độ ẩm: 61%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 22°C. Gió ĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 38°ĐB
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 09/03

23-32°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 32°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 56°ĐB
Tốc độ gió: 27km/h
Độ ẩm: 57%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 23°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 38°ĐB
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 10/03

23-33°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 33°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 56°ĐB
Tốc độ gió: 26km/h
Độ ẩm: 57%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 23°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 39°ĐB
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 11/03

23-33°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 32°C. Gió ĐB ở tốc độ 25 đến 40 km/giờ.
Hướng gió: 53°ĐB
Tốc độ gió: 28km/h
Độ ẩm: 58%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 23°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 36°ĐB
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 12/03

22-32°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 32°C. Gió ĐB ở tốc độ 25 đến 40 km/giờ.
Hướng gió: 50°ĐB
Tốc độ gió: 30km/h
Độ ẩm: 58%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 22°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 33°BĐB
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 13/03

22-32°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 32°C. Gió ĐB ở tốc độ 25 đến 40 km/giờ.
Hướng gió: 49°ĐB
Tốc độ gió: 30km/h
Độ ẩm: 57%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 22°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 32°BĐB
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 14/03

23-31°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi chiều. Cao 31°C. Gió ĐB ở tốc độ 25 đến 40 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 50°ĐB
Tốc độ gió: 28km/h
Độ ẩm: 59%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 23°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 33°BĐB
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 15/03

23-31°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi chiều. Cao 31°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 52°ĐB
Tốc độ gió: 26km/h
Độ ẩm: 61%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 23°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 36°ĐB
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 16/03

22-30°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 30°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 54°ĐB
Tốc độ gió: 24km/h
Độ ẩm: 63%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Mưa rào từ sáng sớm. Thấp 22°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 36°ĐB
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
17°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
17°C
Hà Giang
18°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
18°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
14°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call