Thời tiết Lai Châu ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Lai Châu hiện tại, Dự báo thời tiết Lai Châu trong 48 giờ tới

Ngày mai 15/12

10-23°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 23°C. Gió TTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 247°TTN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 10°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 62°ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 16/12

10-24°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 24°C. Gió TTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 255°TTN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 62%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 10°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 68°ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 17/12

11-25°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 25°C. Gió TTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 255°TTN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 58%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 11°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 70°ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 18/12

12-25°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 25°C. Gió TN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 234°TN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 58%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 12°C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Hướng gió: 82°Đ
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 19/12

14-24°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 24°C. Gió NTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 210°NTN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 71%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 14°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 117°ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 20/12

14-19°C

Ban ngày

Mưa nhẹ. Cao 19°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 195°NTN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 14°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 137°ĐN
Tốc độ gió: 2km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 21/12

13-20°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 20°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 208°NTN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 13°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 117°ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 22/12

12-21°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 21°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 198°NTN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 12°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 116°ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 23/12

12-19°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 19°C. Gió NTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 203°NTN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 12°C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Hướng gió: 91°Đ
Tốc độ gió: 2km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 24/12

11-21°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 21°C. Gió TN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 231°TN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 11°C. Gió ĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 135°ĐN
Tốc độ gió: 2km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 25/12

11-22°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 22°C. Gió TTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 237°TTN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 11°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 73°ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 26/12

11-22°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 22°C. Gió TN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 220°TN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 11°C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Hướng gió: 80°Đ
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 27/12

11-21°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 21°C. Gió N và có thể thay đổi.
Hướng gió: 169°N
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 11°C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Hướng gió: 82°Đ
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 28/12

10-21°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 21°C. Gió NTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 206°NTN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 10°C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Hướng gió: 82°Đ
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
17°C
Hà Nam
20°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
13°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
21°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
20°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call