Thời tiết Lai Châu ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Lai Châu hiện tại, Dự báo thời tiết Lai Châu trong 48 giờ tới

Ngày mai 06/04

16-20°C

Ban ngày

Mưa rào có sấm chớp. Cao 20°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 175°N
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 16°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 90%.
Hướng gió: 126°ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 100%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 07/04

16-22°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 22°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 178°N
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 16°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 90%.
Hướng gió: 114°ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 100%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 08/04

16-22°C

Ban ngày

Giông bão vào buổi sáng. Cao 22°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 179°N
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 16°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 114°ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 09/04

17-22°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 22°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 173°N
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 17°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 141°ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 100%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 10/04

17-22°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 22°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 90%.
Hướng gió: 207°NTN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 17°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 203°NTN
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 100%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 11/04

17-25°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 25°C. Gió TN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 224°TN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 17°C. Gió Đ và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 86°Đ
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 12/04

17-25°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 25°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 163°NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Mưa và sấm chớp. Thấp 17°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 108°ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 13/04

16-23°C

Ban ngày

Giông bão vào buổi sáng. Cao 23°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 167°NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 16°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 121°ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 14/04

17-24°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 24°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 191°N
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 17°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 127°ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 15/04

18-26°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 26°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 202°NTN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 18°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 156°NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 16/04

18-27°C

Ban ngày

Giông bão vào buổi sáng. Cao 27°C. Gió TN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 214°TN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 18°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 175°N
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 17/04

18-28°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 28°C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 221°TN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 66%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 18°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 175°N
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 18/04

18-28°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 28°C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 222°TN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 64%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 18°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 175°N
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 19/04

19-29°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 29°C. Gió TN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 218°TN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 62%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 19°C. Gió NĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 150°NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
17°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
16°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
14°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
17°C
Ninh Bình
18°C
Phú Thọ
18°C
Sơn La
19°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
18°C
Tuyên Quang
18°C
Vĩnh Phúc
18°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call