Thời tiết Lai Châu ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Lai Châu hiện tại, Dự báo thời tiết Lai Châu trong 48 giờ tới

Ngày mai 28/02

15-24°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi chiều. Cao 24°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 205°NTN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 15°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 76°ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 29/02

14-23°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 23°C. Gió TN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 226°TN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 14°C. Gió TTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 243°TTN
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 01/03

15-26°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 26°C. Gió TTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 246°TTN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 64%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 15°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 71°ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 02/03

15-25°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 25°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 194°NTN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 15°C. Gió Đ và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 83°Đ
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 03/03

15-23°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 23°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 177°N
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 15°C. Gió Đ và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 82°Đ
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 04/03

13-19°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 19°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 142°ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa và sấm chớp. Thấp 13°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 124°ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 98%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 05/03

14-18°C

Ban ngày

Mưa rào có sấm chớp. Cao 18°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 177°N
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 14°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 165°NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 06/03

14-20°C

Ban ngày

Mưa rào có sấm chớp. Cao 20°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 210°NTN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 14°C. Gió N và có thể thay đổi.
Hướng gió: 187°N
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 07/03

14-24°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 24°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 211°NTN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 14°C. Gió NTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 195°NTN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 08/03

16-26°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 26°C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 222°TN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 61%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 16°C. Gió TN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 220°TN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 71%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 09/03

16-27°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 27°C. Gió TN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 228°TN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 54%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 16°C. Gió TN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 220°TN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 67%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 10/03

15-27°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 27°C. Gió TN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 224°TN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 53%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 15°C. Gió NĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 151°NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 11/03

15-26°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 26°C. Gió N và có thể thay đổi.
Hướng gió: 184°N
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 60%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 15°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 120°ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 12/03

15-26°C

Ban ngày

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Cao 26°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 179°N
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 64%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 15°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 143°ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
26°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
26°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
23°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
25°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
26°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call