Thời tiết Bình Thuận ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Bình Thuận hiện tại, Dự báo thời tiết Bình Thuận trong 48 giờ tới

Ngày mai 30/01

22-30°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 30°C. Gió Đ ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 79°Đ
Tốc độ gió: 27km/h
Độ ẩm: 62%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 22°C. Gió ĐĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 62°ĐĐB
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 71%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 31/01

21-30°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 30°C. Gió ĐĐB ở tốc độ 25 đến 40 km/giờ.
Hướng gió: 77°ĐĐB
Tốc độ gió: 29km/h
Độ ẩm: 56%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 21°C. Gió ĐĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 60°ĐĐB
Tốc độ gió: 24km/h
Độ ẩm: 71%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 01/02

20-30°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 30°C. Gió Đ ở tốc độ 25 đến 40 km/giờ.
Hướng gió: 79°Đ
Tốc độ gió: 28km/h
Độ ẩm: 54%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 20°C. Gió ĐĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 58°ĐĐB
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 02/02

21-31°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 31°C. Gió Đ ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 80°Đ
Tốc độ gió: 25km/h
Độ ẩm: 55%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 21°C. Gió ĐĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 57°ĐĐB
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 03/02

22-31°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 31°C. Gió Đ ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 83°Đ
Tốc độ gió: 24km/h
Độ ẩm: 58%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 22°C. Gió ĐĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 61°ĐĐB
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 04/02

22-31°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 31°C. Gió Đ ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 82°Đ
Tốc độ gió: 27km/h
Độ ẩm: 60%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 22°C. Gió ĐĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 63°ĐĐB
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 05/02

21-31°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 31°C. Gió Đ ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 81°Đ
Tốc độ gió: 25km/h
Độ ẩm: 55%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 21°C. Gió ĐĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 62°ĐĐB
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 06/02

21-31°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 31°C. Gió Đ ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 83°Đ
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 55%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 21°C. Gió ĐĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 57°ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 07/02

22-32°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 32°C. Gió Đ ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 86°Đ
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 55%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 22°C. Gió ĐĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 57°ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 08/02

23-33°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 33°C. Gió ĐĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 78°ĐĐB
Tốc độ gió: 24km/h
Độ ẩm: 56%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 23°C. Gió ĐĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 59°ĐĐB
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 09/02

23-33°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 33°C. Gió ĐĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 76°ĐĐB
Tốc độ gió: 27km/h
Độ ẩm: 56%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 23°C. Gió ĐĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 59°ĐĐB
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 10/02

23-33°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 33°C. Gió ĐĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 77°ĐĐB
Tốc độ gió: 27km/h
Độ ẩm: 57%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 23°C. Gió ĐĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 63°ĐĐB
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 11/02

23-32°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 32°C. Gió Đ ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 80°Đ
Tốc độ gió: 26km/h
Độ ẩm: 58%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 23°C. Gió ĐĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 63°ĐĐB
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 12/02

24-33°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 33°C. Gió Đ ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 82°Đ
Tốc độ gió: 25km/h
Độ ẩm: 59%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 24°C. Gió ĐĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 64°ĐĐB
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
12°C
Hải Phòng
13°C
Bắc Giang
12°C
Bắc Kạn
12°C
Bắc Ninh
12°C
Cao Bằng
11°C
Hà Giang
13°C
Hà Nam
12°C
Hòa Bình
12°C
Hưng Yên
12°C
Lai Châu
9°C
Lạng Sơn
10°C
Quảng Ninh
13°C
Lào Cai
13°C
Nam Định
12°C
Ninh Bình
12°C
Phú Thọ
13°C
Sơn La
11°C
Thái Bình
13°C
Thanh Hóa
13°C
Tuyên Quang
13°C
Vĩnh Phúc
13°C
Yên Bái
13°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call