Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bình Thuận trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bình Thuận hiện tại, Dự báo thời tiết Bình Thuận trong 2 tuần tới
18:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
19:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
21:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 25/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 25/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.2°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
04:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
05:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
06:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
09:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
10:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 16km/h
11:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 17km/h
12:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 18km/h
13:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 21km/h
14:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 20km/h
15:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 19km/h
16:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 16km/h
18:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
23:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
00:00 27/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
01:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
02:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
03:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
04:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
05:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
06:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
07:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 17km/h
08:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 19km/h
09:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 22km/h
10:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 23km/h
11:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 25km/h
12:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 25km/h
13:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 26km/h
14:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 26km/h
15:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 25km/h
16:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 23km/h
17:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 22km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
29°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
28°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
28°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
28°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call