Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hậu Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hậu Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Hậu Giang trong 2 tuần tới
04:00 25/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 25/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 25/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.2°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 25/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 25/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 25/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 25/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 25/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 25/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.5°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 25/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 25/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 25/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 16km/h
16:00 25/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 25/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 25/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 25/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 25/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 25/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 25/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 25/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 17km/h
10:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 18km/h
11:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38.2°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 19km/h
12:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.2°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 19km/h
13:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 18km/h
14:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 20km/h
15:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 18km/h
17:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 16km/h
18:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 27/09
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 27/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
25°C
Hải Phòng
26°C
Bắc Giang
25°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
25°C
Cao Bằng
23°C
Điện Biên
23°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
25°C
Hòa Bình
25°C
Hưng Yên
25°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
23°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
25°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
26°C
Phú Thọ
25°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
25°C
Vĩnh Phúc
25°C
Yên Bái
24°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
25°C
Khánh Hòa
27°C
Nghệ An
26°C
Hà Tĩnh
26°C
Phú Yên
27°C
Đăk Lăk
22°C
Đăk Nông
22°C
Gia Lai
21°C
Kon Tum
22°C
Lâm Đồng
17°C
Ninh Thuận
26°C
Quảng Nam
25°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call