Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hồ Chí Minh hiện tại, Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh trong 2 tuần tới
19:00 10/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 10/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
21:00 10/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 10/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 10/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
10:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
11:00 11/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 11/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 11/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.2°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 11/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 95%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 11/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 93%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 11/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 11/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 11/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 12/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 12/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.8°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 97%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 96%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 12/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
32°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
30°C
Hà Giang
31°C
Hà Nam
33°C
Hòa Bình
33°C
Hưng Yên
33°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
31°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
32°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
32°C
Vĩnh Phúc
33°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call