Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hồ Chí Minh hiện tại, Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh trong 2 tuần tới
16:00 23/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 23/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 16km/h
18:00 23/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 23/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 23/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 23/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 23/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 23/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
00:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 24/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 24/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 24/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 24/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 24/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 24/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 24/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 24/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 24/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 38.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 24/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 18km/h
18:00 24/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
19:00 24/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 24/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
21:00 24/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
22:00 24/03
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
23:00 24/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
00:00 25/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 25/03
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
02:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 25/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 25/03
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 25/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 25/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 25/03
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 15km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
34°C
Hải Phòng
29°C
Bắc Giang
35°C
Bắc Kạn
33°C
Bắc Ninh
34°C
Cao Bằng
34°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
36°C
Hòa Bình
36°C
Hưng Yên
35°C
Lai Châu
27°C
Lạng Sơn
34°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
34°C
Nam Định
33°C
Ninh Bình
34°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
32°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
33°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
33°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call