Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Khánh Hòa trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Khánh Hòa hiện tại, Dự báo thời tiết Khánh Hòa trong 2 tuần tới
23:00 28/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 1km/h
00:00 29/05
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 1km/h
01:00 29/05
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 29/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 29/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 29/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 29/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 29/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 29/05
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 29/05
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
09:00 29/05
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 29/05
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 29/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 29/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 29/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 29/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 29/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 29/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 29/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 29/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 29/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
20:00 29/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
21:00 29/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
22:00 29/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 29/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 1km/h
04:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 1km/h
08:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 1km/h
09:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 30/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.1°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 30/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 30/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.3°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 30/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 30/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 30/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
27°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
28°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
28°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
29°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call