Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Khánh Hòa trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Khánh Hòa hiện tại, Dự báo thời tiết Khánh Hòa trong 2 tuần tới
18:00 18/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 18/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 18/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 18/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 18/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 18/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 19/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 19/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 19/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
10:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
11:00 19/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.5°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 19/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.1°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 19/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 90%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 19/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 86%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 19/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 19/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 19/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 19/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 20/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 20/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 20/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 20/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 20/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 20/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 20/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 20/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 20/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 20/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.8°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 90%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 89%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
32°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
32°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
27°C
Lạng Sơn
30°C
Quảng Ninh
30°C
Lào Cai
33°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
31°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
33°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call