Dự báo thời tiết Khánh Hòa trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Khánh Hòa hiện tại, Dự báo thời tiết Khánh Hòa trong 2 tuần tới
19:00 21/02
Mô tả: Mưa rào rải rác / Gió
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 35km/h
20:00 21/02
Mô tả: Nhiều Mây / Gió
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 33km/h
21:00 21/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 29km/h
22:00 21/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 26km/h
23:00 21/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 18km/h
00:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 17km/h
01:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
02:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
03:00 22/02
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
04:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
05:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
06:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
07:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
08:00 22/02
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
09:00 22/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 21km/h
10:00 22/02
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 25km/h
11:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 25km/h
12:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 27km/h
13:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 27km/h
14:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 29km/h
15:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 29km/h
16:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 28km/h
17:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 26km/h
18:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 24km/h
19:00 22/02
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 23km/h
20:00 22/02
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 21km/h
21:00 22/02
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
22:00 22/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 18km/h
23:00 22/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 17km/h
00:00 23/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 17km/h
01:00 23/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
02:00 23/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 17km/h
03:00 23/02
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
04:00 23/02
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
05:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
06:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
07:00 23/02
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
08:00 23/02
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 17km/h
09:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 21km/h
10:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 25km/h
11:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 26km/h
12:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 26km/h
13:00 23/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 27km/h
14:00 23/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 27km/h
15:00 23/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 27km/h
16:00 23/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 27km/h
17:00 23/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 25km/h
18:00 23/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 23km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
20°C
Hòa Bình
20°C
Hưng Yên
20°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
20°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
20°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
20°C
Thái Bình
20°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
20°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call