Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Khánh Hòa trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Khánh Hòa hiện tại, Dự báo thời tiết Khánh Hòa trong 2 tuần tới
18:00 22/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 22/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 22/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 22/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 22/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 22/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39.7°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39.8°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.8°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 24/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 24/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 24/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 24/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 24/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 24/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 24/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 24/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 24/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 24/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 24/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 24/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 24/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39.9°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39.8°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 24/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 24/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
35°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
34°C
Bắc Kạn
32°C
Bắc Ninh
35°C
Cao Bằng
31°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
35°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
35°C
Lai Châu
28°C
Lạng Sơn
31°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
34°C
Nam Định
34°C
Ninh Bình
34°C
Phú Thọ
35°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
34°C
Tuyên Quang
34°C
Vĩnh Phúc
35°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call