Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lai Châu trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lai Châu hiện tại, Dự báo thời tiết Lai Châu trong 2 tuần tới
22:00 16/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 16/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 17/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 88%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 17/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 86%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 17/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 17/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 17/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 17/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 17/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 17/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 17/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 17/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 17/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 18/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 18/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 18/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 18/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 18/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 18/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 18/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 18/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 18/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 18/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 18/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 18/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 18/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
31°C
Hải Phòng
30°C
Bắc Giang
30°C
Bắc Kạn
28°C
Bắc Ninh
31°C
Cao Bằng
28°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
31°C
Hòa Bình
31°C
Hưng Yên
31°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
28°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
29°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
31°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
31°C
Tuyên Quang
30°C
Vĩnh Phúc
31°C
Yên Bái
30°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call