Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lâm Đồng hiện tại, Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 2 tuần tới
18:00 18/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 18/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 18/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 18/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 18/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 18/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 19/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 19/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.4°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 19/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 19/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 19/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 19/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 19/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 19/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 19/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 19/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.7°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 19/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.3°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 19/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 19/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 20/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 20/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 20/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 20/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 20/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.4°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 20/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 20/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 20/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
32°C
Bắc Kạn
32°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
31°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
27°C
Lạng Sơn
29°C
Quảng Ninh
30°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
31°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
33°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call