Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lâm Đồng hiện tại, Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 2 tuần tới
22:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 05/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 05/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 05/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 05/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 05/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 05/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 05/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 05/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 05/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 05/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 05/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 05/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 05/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 05/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 05/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 05/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 06/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 06/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 06/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 06/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 06/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 37%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 06/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 35%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 35%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 06/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 06/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
18°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
17°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
17°C
Hà Giang
20°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
20°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
20°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
19°C
Thái Bình
20°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
18°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call