Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Sơn La trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Sơn La hiện tại, Dự báo thời tiết Sơn La trong 2 tuần tới
04:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 06/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 07/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 08/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 08/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 08/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 08/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
29°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
27°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
29°C
Ninh Bình
29°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
29°C
Thanh Hóa
29°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
27°C
Khánh Hòa
27°C
Nghệ An
28°C
Hà Tĩnh
28°C
Phú Yên
27°C
Đăk Lăk
22°C
Đăk Nông
21°C
Gia Lai
21°C
Kon Tum
22°C
Lâm Đồng
16°C
Ninh Thuận
27°C
Quảng Nam
26°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call