Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đăk Nông trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đăk Nông hiện tại, Dự báo thời tiết Đăk Nông trong 2 tuần tới
20:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 05/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 05/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 05/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 06/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 06/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 06/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 06/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 06/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 06/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 06/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 07/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 07/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
32°C
Bắc Kạn
30°C
Bắc Ninh
32°C
Cao Bằng
29°C
Hà Giang
29°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
29°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
32°C
Phú Thọ
32°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
31°C
Tuyên Quang
32°C
Vĩnh Phúc
33°C
Yên Bái
31°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call