Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Cao Bằng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Cao Bằng hiện tại, Dự báo thời tiết Cao Bằng trong 2 tuần tới
14:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 31/03
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 31/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 31/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 31/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 31/03
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 01/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 01/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 01/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 01/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 01/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 01/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 01/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 01/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 01/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 01/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 01/04
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 01/04
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 01/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 01/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 01/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 01/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 01/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 01/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 01/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 01/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 01/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 01/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 01/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 01/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 02/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 02/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 02/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 02/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 02/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 02/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 02/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 02/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 02/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 02/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 02/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 02/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 02/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 02/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 15km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
23°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
23°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
23°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
23°C
Hòa Bình
22°C
Hưng Yên
23°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
21°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
22°C
Ninh Bình
23°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
23°C
Thanh Hóa
23°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
22°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call