Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Quảng Ninh ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Quảng Ninh hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Ninh trong 48 giờ tới

明天白天 01/12

17-22°C

少云。 最高 22ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 59°东北偏东
风速: 12km/h
湿度: 57%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部多云。 最低 17ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 31°东北偏北
风速: 12km/h
湿度: 66%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 02/12

16-22°C

少云。 最高 22ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 60°东北偏东
风速: 13km/h
湿度: 59%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 16ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 30°东北偏北
风速: 12km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 03/12

13-22°C

少云。 最高 22ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 40°东北
风速: 14km/h
湿度: 55%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

少云。 最低 13ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 20°东北偏北
风速: 15km/h
湿度: 63%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 04/12

12-20°C

大部晴朗。 最高 20ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 57°东北偏东
风速: 14km/h
湿度: 52%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 12ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 26°东北偏北
风速: 11km/h
湿度: 66%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 05/12

14-20°C

大部晴朗。 最高 20ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 72°东北偏东
风速: 10km/h
湿度: 54%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 14ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 35°东北
风速: 8km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 06/12

16-22°C

大部晴朗。 最高 22ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 75°东北偏东
风速: 10km/h
湿度: 57%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 16ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 37°东北
风速: 8km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 07/12

16-22°C

少云。 最高 22ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 62°东北偏东
风速: 11km/h
湿度: 59%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 16ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 35°东北
风速: 9km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 08/12

16-23°C

大部晴朗。 最高 23ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 68°东北偏东
风速: 11km/h
湿度: 59%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 16ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 37°东北
风速: 9km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 09/12

15-22°C

大部晴朗。 最高 22ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 69°东北偏东
风速: 12km/h
湿度: 58%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 15ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 42°东北
风速: 11km/h
湿度: 68%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 10/12

15-21°C

少云。 最高 21ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 61°东北偏东
风速: 12km/h
湿度: 59%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 15ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 43°东北
风速: 11km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 11/12

15-21°C

少云。 最高 21ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 64°东北偏东
风速: 12km/h
湿度: 60%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 15ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 42°东北
风速: 10km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 12/12

15-21°C

少云。 最高 21ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 61°东北偏东
风速: 12km/h
湿度: 60%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 15ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 37°东北
风速: 9km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 13/12

15-21°C

少云。 最高 21ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 62°东北偏东
风速: 12km/h
湿度: 60%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 15ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 40°东北
风速: 10km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 14/12

15-21°C

少云。 最高 21ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 65°东北偏东
风速: 13km/h
湿度: 60%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 15ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 45°东北
风速: 10km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
22°C
Hà Nam
20°C
Hòa Bình
21°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
19°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
20°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
21°C
Ninh Bình
20°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
20°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call