Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Bắc Giang ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Bắc Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Bắc Giang trong 48 giờ tới

明天白天 27/11

17-27°C

少云。 最高 27ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 40°东北
风速: 13km/h
湿度: 59%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

少云。 最低 17ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 40°东北
风速: 13km/h
湿度: 68%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 28/11

15-25°C

少云。 最高 25ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 34°东北
风速: 13km/h
湿度: 55%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

少云。 最低 15ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 34°东北
风速: 15km/h
湿度: 60%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 29/11

15-23°C

大部晴朗。 最高 23ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 22°东北偏北
风速: 15km/h
湿度: 50%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 15ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 24°东北偏北
风速: 10km/h
湿度: 64%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 30/11

16-24°C

少云。 最高 24ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 22°东北偏北
风速: 15km/h
湿度: 51%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

少云。 最低 16ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 31°东北偏北
风速: 7km/h
湿度: 64%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 01/12

17-23°C

少云。 最高 23ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 26°东北偏北
风速: 11km/h
湿度: 55%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部多云。 最低 17ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 38°东北
风速: 6km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 02/12

16-23°C

上午多云,下午转晴。 最高 23ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 21°东北偏北
风速: 10km/h
湿度: 57%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

少云。 最低 16ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 31°东北偏北
风速: 11km/h
湿度: 66%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 03/12

14-22°C

少云。 最高 22ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 32°东北偏北
风速: 16km/h
湿度: 53%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 14ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 32°东北偏北
风速: 13km/h
湿度: 61%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 04/12

13-21°C

少云。 最高 21ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 28°东北偏北
风速: 16km/h
湿度: 49%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 13ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 29°东北偏北
风速: 11km/h
湿度: 61%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 05/12

14-21°C

少云。 最高 21ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 30°东北偏北
风速: 12km/h
湿度: 52%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 14ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 34°东北
风速: 9km/h
湿度: 67%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 06/12

14-21°C

少云。 最高 21ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 23°东北偏北
风速: 11km/h
湿度: 55%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 14ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 32°东北偏北
风速: 9km/h
湿度: 68%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 07/12

14-21°C

少云。 最高 21ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 18°东北偏北
风速: 12km/h
湿度: 55%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

少云。 最低 14ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 25°东北偏北
风速: 10km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 08/12

14-21°C

少云。 最高 21ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 20°东北偏北
风速: 14km/h
湿度: 51%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 14ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 20°东北偏北
风速: 12km/h
湿度: 61%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 09/12

12-21°C

少云。 最高 21ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 20°东北偏北
风速: 16km/h
湿度: 48%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 12ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 24°东北偏北
风速: 11km/h
湿度: 61%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 10/12

13-21°C

少云。 最高 21ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 24°东北偏北
风速: 14km/h
湿度: 46%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 13ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 37°东北
风速: 11km/h
湿度: 61%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
24°C
Hải Phòng
26°C
Bắc Giang
24°C
Bắc Kạn
23°C
Bắc Ninh
24°C
Cao Bằng
21°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
24°C
Hòa Bình
24°C
Hưng Yên
24°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
22°C
Quảng Ninh
24°C
Lào Cai
23°C
Nam Định
24°C
Ninh Bình
24°C
Phú Thọ
24°C
Sơn La
21°C
Thái Bình
25°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
24°C
Vĩnh Phúc
24°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call