Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Phú Thọ ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Phú Thọ hiện tại, Dự báo thời tiết Phú Thọ trong 48 giờ tới

明天白天 27/11

18-26°C

少云。 最高 26ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 115°东南偏东
风速: 8km/h
湿度: 66%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

少云。 最低 18ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 116°东南偏东
风速: 6km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 28/11

17-24°C

少云。 最高 24ºC。 东 风,风向多变。
风向: 99°东
风速: 7km/h
湿度: 62%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 17ºC。 东 风,风向多变。
风向: 93°东
风速: 9km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 29/11

15-23°C

大部晴朗。 最高 23ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 26°东北偏北
风速: 6km/h
湿度: 57%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 15ºC。 东 风,风向多变。
风向: 83°东
风速: 6km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 30/11

16-23°C

少云。 最高 23ºC。 北 风,风向多变。
风向:
风速: 6km/h
湿度: 57%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

少云。 最低 16ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 37°东北
风速: 5km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 01/12

18-23°C

少云。 最高 23ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 43°东北
风速: 6km/h
湿度: 62%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

阴。 最低 18ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 129°东南
风速: 5km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 02/12

17-22°C

大部多云。 最高 22ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 38°东北
风速: 6km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

大部多云。 最低 17ºC。 东 风,风向多变。
风向: 86°东
风速: 5km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 03/12

15-22°C

上午多云,下午转晴。 最高 22ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 74°东北偏东
风速: 7km/h
湿度: 61%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部多云。 最低 15ºC。 东 风,风向多变。
风向: 100°东
风速: 6km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 04/12

14-21°C

少云。 最高 21ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 62°东北偏东
风速: 8km/h
湿度: 57%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 14ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 108°东南偏东
风速: 6km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 05/12

14-21°C

少云。 最高 21ºC。 东 风,风向多变。
风向: 98°东
风速: 6km/h
湿度: 60%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 14ºC。 东 风,风向多变。
风向: 101°东
风速: 6km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 06/12

15-21°C

少云。 最高 21ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 74°东北偏东
风速: 7km/h
湿度: 62%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 15ºC。 东 风,风向多变。
风向: 81°东
风速: 6km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 07/12

15-21°C

大部多云。 最高 21ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 27°东北偏北
风速: 8km/h
湿度: 62%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

大部多云。 最低 15ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 62°东北偏东
风速: 6km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 08/12

14-21°C

少云。 最高 21ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 21°东北偏北
风速: 9km/h
湿度: 59%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 14ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 38°东北
风速: 6km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 09/12

13-21°C

少云。 最高 21ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 22°东北偏北
风速: 9km/h
湿度: 56%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 13ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 78°东北偏东
风速: 6km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 10/12

13-21°C

少云。 最高 21ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 60°东北偏东
风速: 9km/h
湿度: 55%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 13ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 109°东南偏东
风速: 7km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
26°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
25°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call