Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Trà Vinh ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Trà Vinh hiện tại, Dự báo thời tiết Trà Vinh trong 48 giờ tới

明天白天 27/11

24-31°C

少云。 最高 31ºC。 东北偏东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 74°东北偏东
风速: 19km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 24ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 50°东北
风速: 12km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 28/11

24-32°C

下午形成雷暴。 最高 32ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 49°东北
风速: 12km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

零散雷暴。 最低 24ºC。 东北偏北 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 22°东北偏北
风速: 9km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 29/11

24-29°C

雷暴。 最高 29ºC。 北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 70%。
风向: 8°北
风速: 11km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

雷暴。 最低 24ºC。 东北偏北 风,风向多变。 降雨几率 70%。
风向: 13°东北偏北
风速: 9km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 30/11

24-28°C

雷暴。 最高 28ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 70%。
风向: 37°东北
风速: 15km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

中雨有雷。 最低 24ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 80%。
风向: 47°东北
风速: 11km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 01/12

25-28°C

雷暴。 最高 28ºC。 东北偏东 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 80%。
风向: 65°东北偏东
风速: 19km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

零散雷暴。 最低 25ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 66°东北偏东
风速: 15km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 02/12

24-29°C

上午雷暴。 最高 29ºC。 东北偏东 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 72°东北偏东
风速: 21km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 24ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 69°东北偏东
风速: 13km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 03/12

24-30°C

少云。 最高 30ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 69°东北偏东
风速: 14km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 24ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 57°东北偏东
风速: 10km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 04/12

24-31°C

零散雷暴。 最高 31ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 51°东北
风速: 12km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

早些时候雷暴。 最低 24ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 38°东北
风速: 9km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 05/12

24-30°C

下午形成雷暴。 最高 30ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 35°东北
风速: 11km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 24ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 35°东北
风速: 9km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 06/12

24-30°C

雷暴。 最高 30ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 21°东北偏北
风速: 13km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 24ºC。 东北偏北 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 31°东北偏北
风速: 9km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 07/12

24-30°C

雷暴。 最高 30ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 35°东北
风速: 13km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 24ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 43°东北
风速: 10km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 08/12

23-30°C

阵雨。 最高 30ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 33°东北偏北
风速: 15km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

阵雨。 最低 23ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 34°东北
风速: 9km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 09/12

23-30°C

阵雨。 最高 30ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 31°东北偏北
风速: 13km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

大部多云。 最低 23ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 36°东北
风速: 9km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 10/12

23-30°C

下午阵雨。 最高 30ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 34°东北
风速: 12km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

大部多云。 最低 23ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 33°东北偏北
风速: 9km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
26°C
Hà Nam
26°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
25°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
26°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call