Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Lạng Sơn ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Lạng Sơn hiện tại, Dự báo thời tiết Lạng Sơn trong 48 giờ tới

明天白天 03/12

10-19°C

少云。 最高 19ºC。 东北偏北 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 30°东北偏北
风速: 18km/h
湿度: 59%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 10ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 32°东北偏北
风速: 15km/h
湿度: 68%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 04/12

7-18°C

大部晴朗。 最高 18ºC。 东北偏北 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 30°东北偏北
风速: 18km/h
湿度: 52%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 7ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 36°东北
风速: 9km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 05/12

7-19°C

大部晴朗。 最高 19ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 30°东北偏北
风速: 13km/h
湿度: 53%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 7ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 38°东北
风速: 5km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 06/12

11-21°C

大部晴朗。 最高 21ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 30°东北偏北
风速: 10km/h
湿度: 54%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 11ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 36°东北
风速: 6km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 07/12

12-21°C

少云。 最高 21ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 28°东北偏北
风速: 11km/h
湿度: 55%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 12ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 37°东北
风速: 8km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 08/12

12-21°C

少云。 最高 21ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 32°东北偏北
风速: 12km/h
湿度: 56%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 12ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 52°东北
风速: 6km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 09/12

13-23°C

少云。 最高 23ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 76°东北偏东
风速: 7km/h
湿度: 57%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 13ºC。 东 风,风向多变。
风向: 92°东
风速: 5km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 10/12

14-23°C

少云。 最高 23ºC。 东 风,风向多变。
风向: 79°东
风速: 9km/h
湿度: 60%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 14ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 75°东北偏东
风速: 7km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 11/12

14-23°C

少云。 最高 23ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 54°东北
风速: 10km/h
湿度: 60%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 14ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 57°东北偏东
风速: 8km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 12/12

14-22°C

少云。 最高 22ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 53°东北
风速: 11km/h
湿度: 61%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

少云。 最低 14ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 55°东北
风速: 8km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 13/12

13-21°C

少云。 最高 21ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 44°东北
风速: 11km/h
湿度: 59%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

少云。 最低 13ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 48°东北
风速: 8km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 14/12

11-20°C

少云。 最高 20ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 38°东北
风速: 11km/h
湿度: 56%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

少云。 最低 11ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 40°东北
风速: 9km/h
湿度: 68%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 15/12

11-19°C

少云。 最高 19ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 34°东北
风速: 12km/h
湿度: 54%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部多云。 最低 11ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 41°东北
风速: 9km/h
湿度: 67%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 16/12

11-18°C

大部多云。 最高 18ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 31°东北偏北
风速: 12km/h
湿度: 57%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

大部多云。 最低 11ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 36°东北
风速: 9km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
22°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
20°C
Hà Nam
21°C
Hòa Bình
20°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
17°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
21°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
20°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call