Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lâm Đồng hiện tại, Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 2 tuần tới
19:00 22/06
描述: 雷阵雨
温度: 19°C
感觉像: 18.8°C
沉淀: 39%
湿度: 85%
风向: 西北偏西
风速: 6km/h
20:00 22/06
描述: 大部分地区多云
温度: 18°C
感觉像: 18.2°C
沉淀: 11%
湿度: 88%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h
21:00 22/06
描述: 大部分地区多云
温度: 18°C
感觉像: 18°C
沉淀: 12%
湿度: 89%
风向: 西北
风速: 5km/h
22:00 22/06
描述: 大部分地区多云
温度: 18°C
感觉像: 17.6°C
沉淀: 8%
湿度: 90%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h
23:00 22/06
描述: 大部分地区多云
温度: 17°C
感觉像: 17.4°C
沉淀: 8%
湿度: 91%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h
00:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 17°C
感觉像: 17.2°C
沉淀: 8%
湿度: 94%
风向: 西北偏西
风速: 6km/h
01:00 23/06
描述: 多云
温度: 17°C
感觉像: 16.9°C
沉淀: 10%
湿度: 95%
风向: 西北偏西
风速: 7km/h
02:00 23/06
描述: 多云
温度: 17°C
感觉像: 16.9°C
沉淀: 14%
湿度: 96%
风向: 西北偏西
风速: 7km/h
03:00 23/06
描述: 多云
温度: 17°C
感觉像: 16.7°C
沉淀: 14%
湿度: 96%
风向: 西北偏西
风速: 7km/h
04:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 16°C
感觉像: 16.4°C
沉淀: 19%
湿度: 97%
风向: 西北偏西
风速: 6km/h
05:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 16°C
感觉像: 16.4°C
沉淀: 18%
湿度: 97%
风向: 西北偏西
风速: 7km/h
06:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 17°C
感觉像: 17.2°C
沉淀: 18%
湿度: 95%
风向: 西北偏西
风速: 6km/h
07:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 19°C
感觉像: 19°C
沉淀: 17%
湿度: 89%
风向: 西北偏西
风速: 8km/h
08:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 20°C
感觉像: 20.4°C
沉淀: 18%
湿度: 80%
风向: 西
风速: 11km/h
09:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 21.8°C
沉淀: 16%
湿度: 72%
风向: 西
风速: 11km/h
10:00 23/06
描述: 局部多云
温度: 23°C
感觉像: 23.1°C
沉淀: 24%
湿度: 66%
风向: 西北偏西
风速: 12km/h
11:00 23/06
描述: 雷阵雨
温度: 24°C
感觉像: 23.9°C
沉淀: 37%
湿度: 63%
风向: 西北偏西
风速: 13km/h
12:00 23/06
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 24.7°C
沉淀: 47%
湿度: 59%
风向: 西北偏西
风速: 13km/h
13:00 23/06
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 24.7°C
沉淀: 62%
湿度: 59%
风向: 西北偏西
风速: 12km/h
14:00 23/06
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 24.7°C
沉淀: 59%
湿度: 60%
风向: 西北偏西
风速: 12km/h
15:00 23/06
描述: 雷阵雨
温度: 24°C
感觉像: 24°C
沉淀: 57%
湿度: 64%
风向: 西北偏西
风速: 10km/h
16:00 23/06
描述: 雷阵雨
温度: 23°C
感觉像: 23.2°C
沉淀: 46%
湿度: 66%
风向: 西北偏西
风速: 9km/h
17:00 23/06
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 21.9°C
沉淀: 45%
湿度: 73%
风向: 西北偏西
风速: 9km/h
18:00 23/06
描述: 局部雷雨
温度: 20°C
感觉像: 20.3°C
沉淀: 34%
湿度: 80%
风向: 西北
风速: 8km/h
19:00 23/06
描述: 局部多云
温度: 19°C
感觉像: 19.3°C
沉淀: 19%
湿度: 84%
风向: 西北
风速: 5km/h
20:00 23/06
描述: 局部多云
温度: 18°C
感觉像: 18.3°C
沉淀: 22%
湿度: 89%
风向: 西北
风速: 5km/h
21:00 23/06
描述: 局部多云
温度: 18°C
感觉像: 17.8°C
沉淀: 19%
湿度: 91%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
22:00 23/06
描述: 局部多云
温度: 17°C
感觉像: 17.4°C
沉淀: 13%
湿度: 92%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
23:00 23/06
描述: 局部多云
温度: 17°C
感觉像: 17.2°C
沉淀: 17%
湿度: 91%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
00:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 17°C
感觉像: 16.8°C
沉淀: 18%
湿度: 93%
风向: 西北
风速: 4km/h
01:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 17°C
感觉像: 16.5°C
沉淀: 9%
湿度: 95%
风向: 西北
风速: 4km/h
02:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 16°C
感觉像: 16.4°C
沉淀: 10%
湿度: 97%
风向: 西北
风速: 4km/h
03:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 16°C
感觉像: 16.3°C
沉淀: 14%
湿度: 96%
风向: 西北
风速: 5km/h
04:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 16°C
感觉像: 16.3°C
沉淀: 13%
湿度: 96%
风向: 西北
风速: 5km/h
05:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 16°C
感觉像: 16.3°C
沉淀: 9%
湿度: 97%
风向: 西北
风速: 4km/h
06:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 17°C
感觉像: 17°C
沉淀: 9%
湿度: 95%
风向: 西北
风速: 5km/h
07:00 24/06
描述: 局部多云
温度: 19°C
感觉像: 19.4°C
沉淀: 22%
湿度: 87%
风向: 西北
风速: 7km/h
08:00 24/06
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 21°C
沉淀: 23%
湿度: 78%
风向: 西北偏西
风速: 9km/h
09:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 22.7°C
沉淀: 21%
湿度: 70%
风向: 西北偏西
风速: 8km/h
10:00 24/06
描述: 雷阵雨
温度: 24°C
感觉像: 23.9°C
沉淀: 58%
湿度: 65%
风向: 西北偏西
风速: 9km/h
11:00 24/06
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 24.4°C
沉淀: 66%
湿度: 65%
风向: 西北
风速: 10km/h
12:00 24/06
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 24.8°C
沉淀: 78%
湿度: 63%
风向: 西北偏西
风速: 10km/h
13:00 24/06
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 24.5°C
沉淀: 85%
湿度: 63%
风向: 西北偏西
风速: 9km/h
14:00 24/06
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 24.3°C
沉淀: 76%
湿度: 63%
风向: 西北偏西
风速: 9km/h
15:00 24/06
描述: 雷雨
温度: 23°C
感觉像: 23.4°C
沉淀: 66%
湿度: 67%
风向: 西北偏西
风速: 8km/h
16:00 24/06
描述: 雷阵雨
温度: 23°C
感觉像: 22.8°C
沉淀: 43%
湿度: 69%
风向: 西北偏西
风速: 8km/h
17:00 24/06
描述: 雷阵雨
温度: 21°C
感觉像: 21.7°C
沉淀: 38%
湿度: 74%
风向: 西北偏西
风速: 6km/h
18:00 24/06
描述: 局部雷雨
温度: 20°C
感觉像: 20.1°C
沉淀: 34%
湿度: 82%
风向: 西北
风速: 4km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
34°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
34°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
34°C
Cao Bằng
30°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
34°C
Hòa Bình
33°C
Hưng Yên
34°C
Lai Châu
28°C
Lạng Sơn
31°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
33°C
Nam Định
33°C
Ninh Bình
34°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call