Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Nam Định ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Nam Định hiện tại, Dự báo thời tiết Nam Định trong 48 giờ tới

Ngày mai 10/07

30-39°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Nóng và ẩm. Cao 39°C. Gió NTN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 197°NTN
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 49%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 30°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 188°N
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 63%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 11/07

30-38°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Nóng và ẩm. Cao 38°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 184°N
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 51%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 30°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 174°N
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 67%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 12/07

29-38°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Nóng và ẩm. Cao 38°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 178°N
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 51%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 29°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 170°N
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 13/07

29-38°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Nóng và ẩm. Cao 38°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 168°NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 53%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 161°NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 14/07

29-37°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Nóng và ẩm. Cao 37°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 160°NĐN
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 56%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 164°NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 15/07

30-38°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Nóng và ẩm. Cao 38°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 167°NĐN
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 54%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 30°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 168°NĐN
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 16/07

30-38°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Nóng và ẩm. Cao 38°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 170°N
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 52%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 30°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 169°N
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 17/07

30-38°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Nóng và ẩm. Cao 38°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 169°N
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 53%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 30°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 164°NĐN
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 71%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 18/07

30-37°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Nóng và ẩm. Cao 37°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 162°NĐN
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 55%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 30°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 160°NĐN
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 19/07

29-36°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 36°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 157°NĐN
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 59%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão từ sáng sớm. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 155°NĐN
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 20/07

29-35°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 35°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 150°NĐN
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 62%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 150°NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 21/07

29-35°C

Ban ngày

Giông bão vào buổi sáng. Cao 35°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 148°NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 64%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 152°NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 22/07

28-35°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 35°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 149°NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 62%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 28°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 154°NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 23/07

29-35°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 35°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 150°NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 62%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 154°NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
37°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
36°C
Bắc Kạn
33°C
Bắc Ninh
36°C
Cao Bằng
33°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
36°C
Hòa Bình
36°C
Hưng Yên
36°C
Lai Châu
25°C
Lạng Sơn
33°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
33°C
Nam Định
35°C
Ninh Bình
35°C
Phú Thọ
36°C
Sơn La
29°C
Thái Bình
34°C
Thanh Hóa
35°C
Tuyên Quang
34°C
Vĩnh Phúc
36°C
Yên Bái
34°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call