Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Hòa Bình ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Hòa Bình hiện tại, Dự báo thời tiết Hòa Bình trong 48 giờ tới

Ngày mai 28/11

24-34°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 34°C. Gió NĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 161°NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 71%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 24°C. Gió N và có thể thay đổi.
Hướng gió: 180°N
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 29/11

23-31°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 31°C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Hướng gió: 89°Đ
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 23°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 114°ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 30/11

15-24°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 24°C. Gió ĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 90%.
Hướng gió: 56°ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 15°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 61°ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 01/12

13-17°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 17°C. Gió ĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 40°ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 13°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 56°ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 02/12

15-17°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 17°C. Gió BĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 19°BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 15°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 76°ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 03/12

17-21°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 21°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 62°ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 17°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 65°ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 04/12

18-21°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 21°C. Gió BĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 23°BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 18°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 59°ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 05/12

18-21°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 21°C. Gió ĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 35°ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 18°C. Gió Đ và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 80°Đ
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 06/12

18-22°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 22°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 53°ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 18°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 77°ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 07/12

17-22°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 22°C. Gió ĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 43°ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 17°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 77°ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 08/12

17-21°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 21°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 49°ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 17°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 76°ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 09/12

16-21°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 21°C. Gió ĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 41°ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 16°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 64°ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 10/12

15-21°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 21°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 37°ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 15°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 61°ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 11/12

15-21°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 21°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 40°ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 71%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 15°C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Hướng gió: 81°Đ
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
20°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
25°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
25°C
Vĩnh Phúc
26°C
Yên Bái
25°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call