Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Hà Tĩnh ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Hà Tĩnh hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Tĩnh trong 48 giờ tới

Ngày mai 25/10

20-24°C

Ban ngày

Sáng nhiều mây, chiều nắng ấm. Cao 24°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 333°BTB
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 20°C. Gió TB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 310°TB
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 26/10

22-25°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi chiều. Cao 25°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 332°BTB
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa. Thấp 22°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 90%.
Hướng gió: 334°BTB
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 27/10

23-24°C

Ban ngày

Mưa. Cao 24°C. Gió BTB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 90%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
Hướng gió: 346°BTB
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa. Thỉnh thoảng mưa nặng hạng và mưa xối xả như trút nước. Thấp 23°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 100%. Lượng mưa dự kiến là 25-50 mm.
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 28/10

22-24°C

Ban ngày

Mưa. Thỉnh thoảng mưa nặng hạng và mưa xối xả như trút nước. Cao 24°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 90%. Lượng mưa dự kiến là 50-75 mm.
Hướng gió: 1°B
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa. Thỉnh thoảng mưa nặng hạng và mưa xối xả như trút nước. Thấp 22°C. Gió TB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 90%. Lượng mưa dự kiến là 25-50 mm.
Hướng gió: 323°TB
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 29/10

22-24°C

Ban ngày

Mưa. Cao 24°C. Gió TB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 80%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
Hướng gió: 323°TB
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa. Thấp 22°C. Gió TB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
Hướng gió: 316°TB
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 30/10

22-24°C

Ban ngày

Mưa. Cao 24°C. Gió TB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 70%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
Hướng gió: 321°TB
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa. Thấp 22°C. Gió TB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 70%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 314°TB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 31/10

22-25°C

Ban ngày

Mưa. Cao 25°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 329°BTB
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 22°C. Gió TB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 318°TB
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 01/11

22-25°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 25°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 347°BTB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 22°C. Gió BTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 331°BTB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 02/11

23-26°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 26°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 3°B
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 23°C. Gió BTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 335°BTB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 03/11

23-26°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 26°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 357°B
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 23°C. Gió BTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 342°BTB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 04/11

23-26°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 26°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 2°B
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 23°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 346°BTB
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 05/11

22-26°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 26°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 9°B
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 22°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 350°B
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 06/11

22-26°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 26°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 2°B
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 22°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 352°B
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 07/11

22-25°C

Ban ngày

Mưa nhẹ. Cao 25°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 357°B
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa. Thấp 22°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 2°B
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
20°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
21°C
Hưng Yên
20°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
17°C
Quảng Ninh
20°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
20°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
20°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
20°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
20°C
Vĩnh Phúc
20°C
Yên Bái
20°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call