Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Phú Yên ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Phú Yên hiện tại, Dự báo thời tiết Phú Yên trong 48 giờ tới

Ngày mai 01/08

28-36°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 36°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 249°TTN
Tốc độ gió: 26km/h
Độ ẩm: 50%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 28°C. Gió T ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 260°T
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 63%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 02/08

28-36°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 36°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 253°TTN
Tốc độ gió: 28km/h
Độ ẩm: 49%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 28°C. Gió T ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 262°T
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 64%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 03/08

28-36°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 36°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 253°TTN
Tốc độ gió: 26km/h
Độ ẩm: 50%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 28°C. Gió T ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 263°T
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 64%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 04/08

28-36°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 36°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 245°TTN
Tốc độ gió: 24km/h
Độ ẩm: 51%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 28°C. Gió T ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 259°T
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 05/08

28-35°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 35°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 245°TTN
Tốc độ gió: 24km/h
Độ ẩm: 51%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 28°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 258°TTN
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 06/08

28-35°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 35°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 239°TTN
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 52%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 28°C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 255°TTN
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 66%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 07/08

28-36°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 36°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 217°TN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 53%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 28°C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 247°TTN
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 08/08

27-35°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 35°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 199°NTN
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 55%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 27°C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 239°TTN
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 09/08

27-35°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 35°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 179°N
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 57%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 27°C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 231°TN
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 10/08

27-34°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 34°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 187°N
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 59%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 27°C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 233°TN
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 11/08

27-34°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 34°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 186°N
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 59%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 27°C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 228°TN
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 12/08

27-34°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 34°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 191°N
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 59%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 27°C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 237°TTN
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 13/08

27-34°C

Ban ngày

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Cao 34°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 199°NTN
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 59%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 27°C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 245°TTN
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 14/08

27-33°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 33°C. Gió NTN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 196°NTN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 60%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão từ sáng sớm. Thấp 27°C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 251°TTN
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
32°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
32°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
33°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
33°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
32°C
Quảng Ninh
32°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
33°C
Ninh Bình
33°C
Phú Thọ
32°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
33°C
Tuyên Quang
32°C
Vĩnh Phúc
32°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call