Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Phú Yên ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Phú Yên hiện tại, Dự báo thời tiết Phú Yên trong 48 giờ tới

Ngày mai 23/10

24-28°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 28°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 90%.
Hướng gió: 14°BĐB
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 90%.
Hướng gió: 2°B
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 24/10

24-28°C

Ban ngày

Giông bão. Thỉnh thoảng mưa nặng hạng và mưa xối xả như trút nước. Cao 28°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 90%. Lượng mưa khoảng 25 mm.
Hướng gió: 13°BĐB
Tốc độ gió: 24km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Giông bão. Thỉnh thoảng mưa nặng hạng và mưa xối xả như trút nước. Thấp 24°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 100%.
Hướng gió: 6°B
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 25/10

24-28°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 28°C. Gió BĐB ở tốc độ 25 đến 40 km/giờ. Khả năng có mưa 100%. Lượng mưa khoảng 25 mm.
Hướng gió: 12°BĐB
Tốc độ gió: 30km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 100%.
Hướng gió: 358°B
Tốc độ gió: 25km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 26/10

24-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29°C. Gió B ở tốc độ 25 đến 40 km/giờ. Khả năng có mưa 100%.
Hướng gió: 1°B
Tốc độ gió: 30km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Giông bão. Thỉnh thoảng mưa nặng hạng và mưa xối xả như trút nước. Thấp 24°C. Gió BTB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 90%. Lượng mưa dự kiến là 25-50 mm.
Hướng gió: 340°BTB
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 27/10

25-28°C

Ban ngày

Có gió kèm giông bão mạnh. Thỉnh thoảng mưa nặng hạng và mưa xối xả như trút nước. Cao 28°C. Gió B ở tốc độ 30 đến 50 km/giờ. Khả năng có mưa 90%. Lượng mưa dự kiến là 50-75 mm.
Hướng gió: 6°B
Tốc độ gió: 34km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Giông bão. Thỉnh thoảng mưa nặng hạng và mưa xối xả như trút nước. Thấp 25°C. Gió Đ ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 100°Đ
Tốc độ gió: 27km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 28/10

25-30°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 30°C. Gió ĐĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 112°ĐĐN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió ĐĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 107°ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 29/10

25-30°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 30°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 55°ĐB
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 25°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 24°BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 30/10

25-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 32°BĐB
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 13°BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 31/10

24-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 32°BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 20°BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 01/11

24-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 33°BĐB
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 18°BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 02/11

25-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 33°BĐB
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 20°BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 03/11

25-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 29°BĐB
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 15°BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 04/11

25-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 28°BĐB
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 14°BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 05/11

25-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 28°BĐB
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 15°BĐB
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
17°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
16°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
15°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call