Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Hải Dương ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Hải Dương hiện tại, Dự báo thời tiết Hải Dương trong 48 giờ tới

Ngày mai 10/07

30-39°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Nóng và ẩm. Cao 39°C. Gió NTN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 203°NTN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 49%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 30°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 169°N
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 11/07

30-39°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Nóng và ẩm. Cao 39°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 190°N
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 50%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 30°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 162°NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 68%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 12/07

29-39°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Nóng và ẩm. Cao 39°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 180°N
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 51%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão từ sáng sớm. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 152°NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 13/07

28-38°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Nóng và ẩm. Cao 38°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 155°NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 55%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 28°C. Gió ĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 141°ĐN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 14/07

29-37°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Nóng và ẩm. Cao 37°C. Gió ĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 146°ĐN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 59%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 29°C. Gió ĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 144°ĐN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 15/07

30-38°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Nóng và ẩm. Cao 38°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 157°NĐN
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 56%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 30°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 151°NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 16/07

30-38°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Nóng và ẩm. Cao 38°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 162°NĐN
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 54%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 30°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 154°NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 17/07

30-37°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Nóng và ẩm. Cao 37°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 162°NĐN
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 55%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 30°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 153°NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 18/07

29-37°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Nóng và ẩm. Cao 37°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 152°NĐN
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 58%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 150°NĐN
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 19/07

29-36°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 36°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 151°NĐN
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 61%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 29°C. Gió ĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 144°ĐN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 20/07

28-35°C

Ban ngày

Giông bão vào buổi sáng. Cao 35°C. Gió ĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 142°ĐN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 64%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 28°C. Gió ĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 137°ĐN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 21/07

28-35°C

Ban ngày

Giông bão vào buổi sáng. Cao 35°C. Gió ĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 140°ĐN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 28°C. Gió ĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 134°ĐN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 22/07

28-35°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 35°C. Gió ĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 139°ĐN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 64%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 28°C. Gió ĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 132°ĐN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 23/07

28-35°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 35°C. Gió ĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 139°ĐN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão. Thấp 28°C. Gió ĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 128°ĐN
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
37°C
Hải Phòng
34°C
Bắc Giang
37°C
Bắc Kạn
34°C
Bắc Ninh
37°C
Cao Bằng
33°C
Hà Giang
34°C
Hà Nam
37°C
Hòa Bình
37°C
Hưng Yên
37°C
Lai Châu
25°C
Lạng Sơn
34°C
Quảng Ninh
32°C
Lào Cai
34°C
Nam Định
37°C
Ninh Bình
36°C
Phú Thọ
36°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
36°C
Thanh Hóa
35°C
Tuyên Quang
36°C
Vĩnh Phúc
36°C
Yên Bái
35°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call