Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Hải Dương ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Hải Dương hiện tại, Dự báo thời tiết Hải Dương trong 48 giờ tới

Ngày mai 28/11

25-32°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 32°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 170°N
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 25°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 149°NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 29/11

23-31°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 31°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 157°NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Giông bão. Thấp 23°C. Gió ĐĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 111°ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 30/11

14-24°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 24°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 41°ĐB
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 14°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 11°B
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 01/12

12-16°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 16°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 7°B
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 12°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 5°B
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 02/12

14-16°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 16°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 356°B
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 66%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 14°C. Gió B và có thể thay đổi.
Hướng gió: 358°B
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 03/12

17-22°C

Ban ngày

Sáng nhiều mây, chiều nắng ấm. Cao 22°C. Gió BĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 15°BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 66%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 17°C. Gió BĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 19°BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 04/12

17-21°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 21°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 17°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 10°B
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 05/12

17-20°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 20°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 2°B
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 17°C. Gió B và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 5°B
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 06/12

18-21°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 21°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 8°B
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 18°C. Gió BĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 12°BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 07/12

17-21°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 21°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 14°BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 17°C. Gió BĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 15°BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 08/12

17-21°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 21°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 16°BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 17°C. Gió BĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 14°BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 09/12

16-21°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 21°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 13°BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 67%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 16°C. Gió BĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 12°BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 10/12

15-21°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 21°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 12°BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 64%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 15°C. Gió BĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 15°BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 11/12

16-21°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 21°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 14°BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 16°C. Gió BĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 16°BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
25°C
Hải Phòng
26°C
Bắc Giang
25°C
Bắc Kạn
23°C
Bắc Ninh
25°C
Cao Bằng
22°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
26°C
Hòa Bình
25°C
Hưng Yên
26°C
Lai Châu
20°C
Lạng Sơn
23°C
Quảng Ninh
25°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
26°C
Phú Thọ
25°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
25°C
Tuyên Quang
24°C
Vĩnh Phúc
25°C
Yên Bái
24°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call