Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Quảng Nam ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Quảng Nam hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Nam trong 48 giờ tới

Ngày mai 25/07

28-36°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 36°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 257°TTN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 49%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 28°C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 270°T
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 62%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 26/07

28-38°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 38°C. Gió T ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 274°T
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 47%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 28°C. Gió TTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 254°TTN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 66%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 27/07

28-39°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 39°C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 277°T
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 45%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 28°C. Gió T và có thể thay đổi.
Hướng gió: 261°T
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 67%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 28/07

28-39°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 39°C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 270°T
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 48%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 28°C. Gió T và có thể thay đổi.
Hướng gió: 265°T
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 29/07

28-39°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 39°C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 228°TN
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 49%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 28°C. Gió TTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 257°TTN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 67%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 30/07

28-39°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 39°C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 237°TTN
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 48%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 28°C. Gió TTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 249°TTN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 31/07

28-39°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 39°C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 253°TTN
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 45%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 28°C. Gió TTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 256°TTN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 62%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 01/08

29-39°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 39°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 256°TTN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 44%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 29°C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 259°T
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 60%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 02/08

28-39°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 39°C. Gió T ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 259°T
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 45%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 28°C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 252°TTN
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 66%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 03/08

28-37°C

Ban ngày

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Cao 37°C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 269°T
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 50%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 28°C. Gió TTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 258°TTN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 68%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 04/08

27-37°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 37°C. Gió TB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 308°TB
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 53%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 27°C. Gió TTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 248°TTN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 05/08

27-36°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 36°C. Gió Đ ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 81°Đ
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 57%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 27°C. Gió TTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 239°TTN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 06/08

27-36°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 36°C. Gió ĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 137°ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 55%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Thấp 27°C. Gió TN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 228°TN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 07/08

27-37°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 36°C. Gió ĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 124°ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 55%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 27°C. Gió TN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 228°TN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
34°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
34°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
30°C
Lạng Sơn
32°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
36°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
30°C
Tuyên Quang
34°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
34°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call