Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Hà Giang ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Hà Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Giang trong 48 giờ tới

Ngày mai 05/02

19-21°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 21°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 167°NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 19°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 168°NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 06/02

19-23°C

Ban ngày

Mưa nhẹ vào buổi sáng. Cao 23°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 170°N
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 19°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 159°NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 07/02

19-23°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 23°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 174°N
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 19°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 165°NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 08/02

19-24°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 24°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 177°N
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 19°C. Gió TN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 216°TN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 09/02

19-26°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 26°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 179°N
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 19°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 160°NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 10/02

19-24°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 24°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 177°N
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 19°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 163°NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 11/02

19-23°C

Ban ngày

Mưa nhẹ vào buổi sáng. Cao 23°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 171°N
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 19°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 184°N
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 12/02

19-26°C

Ban ngày

Mưa nhẹ vào buổi sáng. Cao 26°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 174°N
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 19°C. Gió Đ và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 96°Đ
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 13/02

18-25°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 25°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 168°NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 18°C. Gió Đ và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 99°Đ
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 14/02

16-22°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 22°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 141°ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 16°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 123°ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 15/02

15-20°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 20°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 151°NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 15°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 139°ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 16/02

15-19°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 19°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 157°NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 15°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 137°ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 17/02

14-18°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 18°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 157°NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 14°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 121°ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 18/02

14-18°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 18°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 163°NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 14°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 148°NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
20°C
Hải Phòng
20°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
20°C
Bắc Ninh
20°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
20°C
Hòa Bình
21°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
20°C
Phú Thọ
20°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
20°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
24°C
Khánh Hòa
23°C
Nghệ An
20°C
Hà Tĩnh
21°C
Phú Yên
24°C
Đăk Lăk
21°C
Đăk Nông
19°C
Gia Lai
18°C
Kon Tum
18°C
Lâm Đồng
14°C
Ninh Thuận
24°C
Quảng Nam
22°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call