Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Quảng Bình ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Quảng Bình hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Bình trong 48 giờ tới

Ngày mai 28/11

25-32°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 32°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 160°NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 25°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 172°N
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 29/11

25-31°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 31°C. Gió ĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 130°ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 25°C. Gió ĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 143°ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 30/11

22-28°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 28°C. Gió ĐĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 78°ĐĐB
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa và sấm chớp. Thấp 22°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 90%.
Hướng gió: 15°BĐB
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 01/12

20-24°C

Ban ngày

Mưa. Cao 24°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 90%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
Hướng gió: 351°B
Tốc độ gió: 25km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa. Thỉnh thoảng mưa nặng hạng và mưa xối xả như trút nước. Thấp 20°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 90%. Lượng mưa khoảng 25 mm.
Hướng gió: 351°B
Tốc độ gió: 25km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 02/12

19-22°C

Ban ngày

Mưa. Cao 22°C. Gió BTB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 80%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
Hướng gió: 346°BTB
Tốc độ gió: 27km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 19°C. Gió BTB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 328°BTB
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 03/12

21-22°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 22°C. Gió TB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 325°TB
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 21°C. Gió BTB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 330°BTB
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 04/12

21-23°C

Ban ngày

Mưa. Thỉnh thoảng mưa nặng hạng và mưa xối xả như trút nước. Cao 23°C. Gió BTB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 70%. Lượng mưa khoảng 25 mm.
Hướng gió: 342°BTB
Tốc độ gió: 24km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa. Thỉnh thoảng mưa nặng hạng và mưa xối xả như trút nước. Thấp 21°C. Gió BTB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa dự kiến là 25-50 mm.
Hướng gió: 346°BTB
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 05/12

21-24°C

Ban ngày

Mưa. Thỉnh thoảng mưa nặng hạng và mưa xối xả như trút nước. Cao 24°C. Gió BTB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 25 mm.
Hướng gió: 343°BTB
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa. Thấp 21°C. Gió BTB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
Hướng gió: 330°BTB
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 06/12

21-24°C

Ban ngày

Mưa nhẹ. Cao 24°C. Gió BTB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 334°BTB
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 21°C. Gió BTB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 333°BTB
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 07/12

21-24°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 24°C. Gió BTB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 347°BTB
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa. Thấp 21°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 342°BTB
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 08/12

21-24°C

Ban ngày

Mưa. Cao 24°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 353°B
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 21°C. Gió BTB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 346°BTB
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 09/12

20-23°C

Ban ngày

Mưa nhẹ. Cao 23°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 351°B
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 20°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 349°B
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 10/12

19-23°C

Ban ngày

Mưa. Cao 23°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 353°B
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa. Thấp 19°C. Gió BTB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 346°BTB
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 11/12

20-22°C

Ban ngày

Mưa. Cao 22°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 352°B
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 20°C. Gió BTB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 345°BTB
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
26°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
26°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
26°C
Cao Bằng
23°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
26°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
26°C
Lai Châu
20°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
25°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
22°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
25°C
Vĩnh Phúc
26°C
Yên Bái
24°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call