Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Lào Cai ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Lào Cai hiện tại, Dự báo thời tiết Lào Cai trong 48 giờ tới

Ngày mai 28/11

22-33°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 33°C. Gió NĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 167°NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 22°C. Gió TN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 229°TN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 29/11

23-33°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 33°C. Gió ĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 126°ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 23°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 190°N
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 30/11

18-26°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 26°C. Gió ĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 134°ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa. Thấp 18°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 135°ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 01/12

15-19°C

Ban ngày

Mưa. Cao 19°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 134°ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa. Thấp 15°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 142°ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 02/12

15-18°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 18°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 127°ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 15°C. Gió NĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 156°NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 03/12

17-22°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 22°C. Gió ĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 133°ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 17°C. Gió NĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 164°NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 04/12

17-24°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 24°C. Gió ĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 142°ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 17°C. Gió NĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 168°NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 05/12

18-24°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 24°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 134°ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 18°C. Gió NĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 167°NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 06/12

18-24°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 24°C. Gió ĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 140°ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 18°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 146°ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 07/12

18-23°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 23°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 132°ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 18°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 149°NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 08/12

18-23°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 23°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 137°ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 18°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 151°NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 09/12

17-22°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 22°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 143°ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 17°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 155°NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 10/12

16-22°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 22°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 142°ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 16°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 158°NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 11/12

16-22°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 22°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 143°ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 16°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 153°NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
26°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
26°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
26°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
20°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
25°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
22°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
25°C
Vĩnh Phúc
26°C
Yên Bái
24°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call