Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Hưng Yên ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Hưng Yên hiện tại, Dự báo thời tiết Hưng Yên trong 48 giờ tới

Ngày mai 03/07

27-33°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 33°C. Gió ĐĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 118°ĐĐN
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 27°C. Gió ĐĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 110°ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 04/07

27-33°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 33°C. Gió ĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 137°ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 27°C. Gió ĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 136°ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 05/07

28-35°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 35°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 156°NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 28°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 149°NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 06/07

28-36°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 36°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 155°NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 62%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 28°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 150°NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 07/07

28-36°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 36°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 152°NĐN
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 61%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 28°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 154°NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 08/07

28-36°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 36°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 164°NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 59%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 28°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 161°NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 09/07

29-37°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 37°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 179°N
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 54%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 167°NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 68%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 10/07

29-38°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 38°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 182°N
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 52%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 168°NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 68%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 11/07

28-38°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 38°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 174°N
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 53%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 28°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 160°NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 12/07

29-37°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 37°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 169°N
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 54%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 157°NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 13/07

28-37°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 37°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 158°NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 55%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 28°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 147°NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 14/07

28-36°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 36°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 152°NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 59%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão về khuya. Thấp 28°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 152°NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 15/07

27-35°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 35°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 153°NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 61%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 27°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 147°NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 16/07

27-35°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 35°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 151°NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 62%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão về khuya. Thấp 27°C. Gió ĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 144°ĐN
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
32°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
32°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
32°C
Cao Bằng
32°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
31°C
Hưng Yên
33°C
Lai Châu
27°C
Lạng Sơn
31°C
Quảng Ninh
30°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
33°C
Ninh Bình
33°C
Phú Thọ
31°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
32°C
Vĩnh Phúc
32°C
Yên Bái
31°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call