Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Bạc Liêu ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Bạc Liêu hiện tại, Dự báo thời tiết Bạc Liêu trong 48 giờ tới

Ngày mai 24/09

25-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29 °C. Gió T ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 259°T
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 25 °C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 264°T
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 25/09

25-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29 °C. Gió T ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 90%.
Hướng gió: 262°T
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 25 °C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 250°TTN
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 26/09

25-28°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 28 °C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 90%.
Hướng gió: 246°TTN
Tốc độ gió: 26km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 25 °C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 245°TTN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 27/09

25-27°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 27 °C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 100%.
Hướng gió: 238°TTN
Tốc độ gió: 27km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 25 °C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 235°TN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 28/09

25-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29 °C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 90%.
Hướng gió: 228°TN
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 25 °C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 228°TN
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 29/09

26-30°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 30 °C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 220°TN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 26 °C. Gió TN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 231°TN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 30/09

26-30°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 30 °C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 228°TN
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 26 °C. Gió TTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 250°TTN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 01/10

25-31°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 31 °C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 242°TTN
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão về khuya. Thấp 25 °C. Gió T và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 261°T
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 02/10

25-30°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 30 °C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 263°T
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 25 °C. Gió T và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 269°T
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 03/10

25-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29 °C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 266°T
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 25 °C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 272°T
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 04/10

25-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29 °C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 261°T
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 25 °C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 264°T
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 05/10

25-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29 °C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 249°TTN
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 25 °C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 252°TTN
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 06/10

25-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29 °C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 242°TTN
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 25 °C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 253°TTN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 07/10

25-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29 °C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 249°TTN
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 25 °C. Gió T và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 265°T
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
27°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
28°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
29°C
Sơn La
25°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
29°C
Khánh Hòa
27°C
Nghệ An
28°C
Hà Tĩnh
28°C
Phú Yên
27°C
Đăk Lăk
23°C
Đăk Nông
22°C
Gia Lai
22°C
Kon Tum
23°C
Lâm Đồng
17°C
Ninh Thuận
27°C
Quảng Nam
27°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call