Thời tiết Lai Châu ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Lai Châu hiện tại, Dự báo thời tiết Lai Châu trong 48 giờ tới

Ngày mai 04/04

17-23°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 23°C. Gió ĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 90%.
Hướng gió: 145°ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão. Thấp 17°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 90%.
Hướng gió: 107°ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 05/04

16-21°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 21°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 90%.
Hướng gió: 153°NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 16°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 90%.
Hướng gió: 126°ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 100%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 06/04

16-22°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 22°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 176°N
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão. Thấp 16°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 138°ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 99%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 07/04

16-22°C

Ban ngày

Giông bão vào buổi sáng. Cao 22°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 179°N
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 16°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 126°ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 98%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 08/04

16-22°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 22°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 173°N
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão. Thấp 16°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 136°ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 09/04

16-22°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 22°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 178°N
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 16°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 152°NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 100%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 10/04

17-24°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 24°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 212°NTN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 17°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 163°NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 98%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 11/04

17-26°C

Ban ngày

Giông bão vào buổi sáng. Cao 26°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 206°NTN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão. Thấp 17°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 102°ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 12/04

17-25°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 25°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 178°N
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 17°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 125°ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 13/04

18-25°C

Ban ngày

Giông bão vào buổi sáng. Cao 25°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 194°NTN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 18°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 153°NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 14/04

18-27°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 27°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 208°NTN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 18°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 175°N
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 15/04

18-28°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 28°C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 216°TN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 64%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 18°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 170°N
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 16/04

18-29°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 29°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 209°NTN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 62%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Mưa rào từ sáng sớm. Thấp 18°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 140°ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 17/04

18-29°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 29°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 204°NTN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 60%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Thấp 18°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 132°ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
23°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
24°C
Hòa Bình
25°C
Hưng Yên
24°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
23°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
24°C
Ninh Bình
25°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
24°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
23°C
Vĩnh Phúc
23°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call