Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Lai Châu ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Lai Châu hiện tại, Dự báo thời tiết Lai Châu trong 48 giờ tới

Ngày mai 03/07

22-27°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 27°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 165°NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 22°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 100%.
Hướng gió: 141°ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 04/07

22-27°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 27°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 173°N
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 22°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 90%.
Hướng gió: 178°N
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 05/07

21-27°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 27°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 194°NTN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 21°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 90%.
Hướng gió: 189°N
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 06/07

22-28°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 28°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 193°NTN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 22°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 90%.
Hướng gió: 180°N
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 07/07

22-28°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 28°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 190°N
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 22°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 182°N
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 08/07

21-27°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 27°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 195°NTN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 21°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 197°NTN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 09/07

21-26°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 26°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 193°NTN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 21°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 193°NTN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 10/07

21-26°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 26°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 197°NTN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa và sấm chớp. Thấp 21°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 188°N
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 11/07

21-26°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 26°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 196°NTN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 21°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 189°N
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 12/07

21-26°C

Ban ngày

Mưa rào có sấm chớp. Cao 26°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 200°NTN
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 21°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 195°NTN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 13/07

21-27°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 27°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 198°NTN
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Mưa và sấm chớp. Thấp 21°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 192°NTN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 14/07

21-28°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 28°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 197°NTN
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 21°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 188°N
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 15/07

21-28°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 28°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 194°NTN
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 21°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 184°N
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 16/07

21-27°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 27°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 193°NTN
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 21°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 175°N
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
32°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
32°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
32°C
Cao Bằng
31°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
33°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
33°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
29°C
Quảng Ninh
30°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
33°C
Ninh Bình
33°C
Phú Thọ
32°C
Sơn La
29°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
32°C
Vĩnh Phúc
32°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call