Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Nghệ An ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Nghệ An hiện tại, Dự báo thời tiết Nghệ An trong 48 giờ tới

Ngày mai 07/07

28-36°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Nóng và ẩm. Cao 36°C. Gió ĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 146°ĐN
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 60%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 28°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 180°N
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 71%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 08/07

29-37°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Nóng và ẩm. Cao 37°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 212°NTN
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 53%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 29°C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 218°TN
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 67%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 09/07

29-37°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Nóng và ẩm. Cao 37°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 224°TN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 51%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 29°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 219°TN
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 10/07

29-37°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Nóng và ẩm. Cao 37°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 219°TN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 50%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 29°C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 216°TN
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 11/07

29-37°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Nóng và ẩm. Cao 37°C. Gió NTN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 200°NTN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 51%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 29°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 214°TN
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 12/07

29-39°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Nóng và ẩm. Cao 39°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 201°NTN
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 49%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 29°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 212°NTN
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 13/07

29-38°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Nóng và ẩm. Cao 38°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 164°NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 52%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 29°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 196°NTN
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 14/07

29-37°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Nóng và ẩm. Cao 37°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 154°NĐN
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 55%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 29°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 196°NTN
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 71%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 15/07

29-36°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Nóng và ẩm. Cao 36°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 171°N
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 57%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 29°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 197°NTN
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 16/07

29-37°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Nóng và ẩm. Cao 37°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 183°N
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 56%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 29°C. Gió NTN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 194°NTN
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 68%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 17/07

29-37°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Nóng và ẩm. Cao 37°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 179°N
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 57%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 29°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 191°N
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 18/07

28-36°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Nóng và ẩm. Cao 36°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 176°N
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 58%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 28°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 187°N
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 71%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 19/07

28-35°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 35°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 166°NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 61%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 28°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 180°N
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 20/07

27-33°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 33°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 150°NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 67%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 27°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 183°N
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
29°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
29°C
Ninh Bình
29°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
29°C
Thanh Hóa
29°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
27°C
Khánh Hòa
27°C
Nghệ An
28°C
Hà Tĩnh
28°C
Phú Yên
27°C
Đăk Lăk
22°C
Đăk Nông
21°C
Gia Lai
21°C
Kon Tum
22°C
Lâm Đồng
16°C
Ninh Thuận
27°C
Quảng Nam
26°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call