Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Điện Biên ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Điện Biên hiện tại, Dự báo thời tiết Điện Biên trong 48 giờ tới

Ngày mai 28/11

20-29°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 29°C. Gió TN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 234°TN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 20°C. Gió N và có thể thay đổi.
Hướng gió: 172°N
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 29/11

20-30°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 30°C. Gió TTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 242°TTN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão về khuya. Thấp 20°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 125°ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 30/11

19-28°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 28°C. Gió Đ và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 91°Đ
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa. Thấp 19°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
Hướng gió: 109°ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 01/12

17-22°C

Ban ngày

Mưa. Cao 22°C. Gió Đ và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Hướng gió: 85°Đ
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 17°C. Gió Đ và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 99°Đ
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 02/12

15-21°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 21°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 67°ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 15°C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Hướng gió: 94°Đ
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 03/12

16-26°C

Ban ngày

Sáng nhiều mây, chiều nắng ấm. Cao 26°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 40°ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Sương mù phát triển vào ban đêm. Thấp 16°C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Hướng gió: 95°Đ
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 98%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 04/12

16-25°C

Ban ngày

Sáng nhiều mây, chiều nắng ấm. Cao 25°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 67°ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 16°C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Hướng gió: 94°Đ
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 05/12

16-25°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 25°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 67°ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 16°C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Hướng gió: 98°Đ
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 06/12

16-25°C

Ban ngày

Sáng nhiều mây, chiều nắng ấm. Cao 25°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 56°ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Sương mù phát triển vào ban đêm. Thấp 16°C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Hướng gió: 99°Đ
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 07/12

16-25°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 25°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 62°ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 16°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 102°ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 08/12

16-24°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 24°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 71°ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 16°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 102°ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 09/12

15-23°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 23°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 74°ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 15°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 102°ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 10/12

14-23°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 23°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 68°ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 14°C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Hướng gió: 100°Đ
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 11/12

15-24°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 24°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 66°ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 15°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 107°ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
26°C
Hải Phòng
26°C
Bắc Giang
25°C
Bắc Kạn
23°C
Bắc Ninh
25°C
Cao Bằng
22°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
26°C
Hòa Bình
25°C
Hưng Yên
26°C
Lai Châu
20°C
Lạng Sơn
23°C
Quảng Ninh
25°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
26°C
Phú Thọ
25°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
25°C
Tuyên Quang
24°C
Vĩnh Phúc
25°C
Yên Bái
24°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call