Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Ninh Thuận ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Ninh Thuận hiện tại, Dự báo thời tiết Ninh Thuận trong 48 giờ tới

Ngày mai 25/07

26-35°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 35°C. Gió TN ở tốc độ 25 đến 40 km/giờ.
Hướng gió: 227°TN
Tốc độ gió: 31km/h
Độ ẩm: 54%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 26°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 233°TN
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 26/07

26-36°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 36°C. Gió TN ở tốc độ 25 đến 40 km/giờ.
Hướng gió: 230°TN
Tốc độ gió: 29km/h
Độ ẩm: 52%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 26°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 233°TN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 27/07

27-36°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 36°C. Gió TN ở tốc độ 25 đến 40 km/giờ.
Hướng gió: 231°TN
Tốc độ gió: 29km/h
Độ ẩm: 52%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 27°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 230°TN
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 28/07

27-36°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 36°C. Gió TN ở tốc độ 25 đến 40 km/giờ.
Hướng gió: 228°TN
Tốc độ gió: 29km/h
Độ ẩm: 53%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 27°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 233°TN
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 29/07

27-35°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 35°C. Gió TN ở tốc độ 25 đến 40 km/giờ.
Hướng gió: 227°TN
Tốc độ gió: 29km/h
Độ ẩm: 54%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 27°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 235°TN
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 30/07

27-36°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 36°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 227°TN
Tốc độ gió: 27km/h
Độ ẩm: 53%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 27°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 232°TN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 71%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 31/07

27-36°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 36°C. Gió TN ở tốc độ 25 đến 40 km/giờ.
Hướng gió: 227°TN
Tốc độ gió: 28km/h
Độ ẩm: 52%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 27°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 237°TTN
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 01/08

27-37°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 37°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 232°TN
Tốc độ gió: 26km/h
Độ ẩm: 50%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 27°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 234°TN
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 02/08

27-37°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 37°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 235°TN
Tốc độ gió: 27km/h
Độ ẩm: 50%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 27°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 241°TTN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 03/08

27-36°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 36°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 238°TTN
Tốc độ gió: 26km/h
Độ ẩm: 51%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 27°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 242°TTN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 04/08

27-35°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 35°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 238°TTN
Tốc độ gió: 25km/h
Độ ẩm: 54%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 27°C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 244°TTN
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 05/08

27-34°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 34°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 232°TN
Tốc độ gió: 24km/h
Độ ẩm: 56%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 26°C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 242°TTN
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 06/08

26-34°C

Ban ngày

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Cao 34°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 228°TN
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 58%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 26°C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 240°TTN
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 07/08

26-35°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 35°C. Gió TN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 224°TN
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 58%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 26°C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 244°TTN
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
34°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
34°C
Hà Giang
35°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
30°C
Lạng Sơn
32°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
36°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
30°C
Tuyên Quang
34°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
34°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call