Thời tiết Đà Nẵng ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Đà Nẵng hiện tại, Dự báo thời tiết Đà Nẵng trong 48 giờ tới

Ngày mai 26/08

27-34°C

Ban ngày

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Cao 34°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 190°N
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 64%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 27°C. Gió NTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 203°NTN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 27/08

26-34°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 34°C. Gió NTN chuyển thành ĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 75°ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 63%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão từ sáng sớm. Thấp 26°C. Gió TN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 216°TN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 28/08

26-33°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 33°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 8°B
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão. Thấp 26°C. Gió TTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 258°TTN
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 29/08

26-32°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió TB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 315°TB
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 26°C. Gió T và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 267°T
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 30/08

26-33°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 33°C. Gió TB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 309°TB
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 68%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 26°C. Gió T và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 271°T
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 31/08

26-32°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió TB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 306°TB
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 67%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 26°C. Gió TTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 282°TTB
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 01/09

26-32°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió TTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 297°TTB
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 26°C. Gió T và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 264°T
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 02/09

26-32°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió TB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 319°TB
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 67%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 26°C. Gió TTB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 287°TTB
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 03/09

26-32°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió TB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 322°TB
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 68%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 26°C. Gió TTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 253°TTN
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 04/09

26-33°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 33°C. Gió TB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 309°TB
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 26°C. Gió TTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 252°TTN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 05/09

26-33°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 33°C. Gió TB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 309°TB
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 64%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 26°C. Gió TN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 221°TN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 06/09

26-33°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 33°C. Gió TB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 318°TB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 64%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 26°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 212°NTN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 07/09

26-33°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 33°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 336°BTB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 26°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 182°N
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 08/09

26-33°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 33°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 168°NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão. Thấp 26°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 178°N
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
26°C
Hải Phòng
26°C
Bắc Giang
26°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
26°C
Cao Bằng
25°C
Hà Giang
26°C
Hà Nam
25°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
26°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
27°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
26°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
22°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
26°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call