Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Quảng Ngãi ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Quảng Ngãi hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Ngãi trong 48 giờ tới

Ngày mai 25/07

27-36°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 36°C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 238°TTN
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 49%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 27°C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 276°T
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 64%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 26/07

28-37°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 37°C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Hướng gió: 90°Đ
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 50%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 27°C. Gió TTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 257°TTN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 27/07

28-37°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 37°C. Gió ĐĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 123°ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 50%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 28°C. Gió TTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 246°TTN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 68%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 28/07

28-38°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 38°C. Gió ĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 134°ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 51%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 28°C. Gió TN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 228°TN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 29/07

28-38°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 38°C. Gió ĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 146°ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 51%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 28°C. Gió TN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 219°TN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 66%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 30/07

28-37°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 37°C. Gió ĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 134°ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 51%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 28°C. Gió TN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 234°TN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 66%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 31/07

29-38°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 38°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 166°NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 49%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 29°C. Gió TN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 226°TN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 63%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 01/08

29-38°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 38°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 171°N
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 47%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 29°C. Gió TTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 240°TTN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 62%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 02/08

28-37°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 37°C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 266°T
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 48%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 28°C. Gió TTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 250°TTN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 03/08

28-35°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 35°C. Gió ĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 139°ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 55%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão từ sáng sớm. Thấp 28°C. Gió TTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 244°TTN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 71%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 04/08

27-35°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 35°C. Gió ĐĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 121°ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 57%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 27°C. Gió TN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 235°TN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 05/08

27-34°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 34°C. Gió ĐĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 119°ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 60%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 27°C. Gió TN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 230°TN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 06/08

27-34°C

Ban ngày

Giông bão phát triển vào buổi chiều. Cao 34°C. Gió ĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 138°ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 59%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 27°C. Gió NTN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 212°NTN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 07/08

27-35°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 35°C. Gió ĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 145°ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 57%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 27°C. Gió TN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 222°TN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
34°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
33°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
31°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
30°C
Lạng Sơn
32°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
35°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
30°C
Tuyên Quang
34°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
34°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call