Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Thái Bình ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Thái Bình hiện tại, Dự báo thời tiết Thái Bình trong 48 giờ tới

Ngày mai 06/07

29-34°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 34°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 160°NĐN
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 66%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 160°NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 07/07

29-35°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Nóng và ẩm. Cao 35°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 162°NĐN
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 64%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 168°NĐN
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 08/07

30-36°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Nóng và ẩm. Cao 36°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 183°N
Tốc độ gió: 24km/h
Độ ẩm: 59%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 30°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 184°N
Tốc độ gió: 26km/h
Độ ẩm: 68%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 09/07

30-37°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Nóng và ẩm. Cao 37°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 190°N
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 56%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 30°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 186°N
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 10/07

29-37°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Nóng và ẩm. Cao 37°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 187°N
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 55%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 29°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 184°N
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 71%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 11/07

30-37°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Nóng và ẩm. Cao 37°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 183°N
Tốc độ gió: 25km/h
Độ ẩm: 55%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 30°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 179°N
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 12/07

30-37°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Nóng và ẩm. Cao 37°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 177°N
Tốc độ gió: 24km/h
Độ ẩm: 54%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 30°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 171°N
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 13/07

30-37°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Nóng và ẩm. Cao 37°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 169°N
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 56%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 30°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 162°NĐN
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 14/07

30-36°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Nóng và ẩm. Cao 36°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 160°NĐN
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 59%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 30°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 162°NĐN
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 15/07

30-35°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Nóng và ẩm. Cao 35°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 161°NĐN
Tốc độ gió: 25km/h
Độ ẩm: 62%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 30°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 164°NĐN
Tốc độ gió: 24km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 16/07

29-36°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Nóng và ẩm. Cao 36°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 162°NĐN
Tốc độ gió: 25km/h
Độ ẩm: 61%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão về khuya. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 163°NĐN
Tốc độ gió: 24km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 17/07

29-35°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Nóng và ẩm. Cao 35°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 163°NĐN
Tốc độ gió: 25km/h
Độ ẩm: 63%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 164°NĐN
Tốc độ gió: 24km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 18/07

29-35°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Nóng và ẩm. Cao 35°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 163°NĐN
Tốc độ gió: 25km/h
Độ ẩm: 63%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 162°NĐN
Tốc độ gió: 24km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 19/07

29-35°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 35°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 158°NĐN
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 158°NĐN
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
34°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
32°C
Bắc Ninh
34°C
Cao Bằng
31°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
34°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
34°C
Lai Châu
28°C
Lạng Sơn
32°C
Quảng Ninh
32°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
34°C
Ninh Bình
34°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
32°C
Thái Bình
34°C
Thanh Hóa
34°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
33°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call