Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Thái Bình ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Thái Bình hiện tại, Dự báo thời tiết Thái Bình trong 48 giờ tới

Ngày mai 28/11

26-31°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 31°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 179°N
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 26°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 173°N
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 29/11

24-30°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 30°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 167°NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24°C. Gió ĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 128°ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 30/11

16-25°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 25°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 52°ĐB
Tốc độ gió: 24km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 16°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 14°BĐB
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 01/12

13-17°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 17°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 9°B
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 13°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 359°B
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 02/12

15-17°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 17°C. Gió BTB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 348°BTB
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 68%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 15°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 347°BTB
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 03/12

18-22°C

Ban ngày

Sáng nhiều mây, chiều nắng ấm. Cao 22°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 21°BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 18°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 18°BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 04/12

18-22°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 22°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 2°B
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 18°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 4°B
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 05/12

18-20°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 20°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 18°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 358°B
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 06/12

19-22°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 22°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 10°B
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 19°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 13°BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 07/12

18-22°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 22°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 16°BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 18°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 12°BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 08/12

18-21°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 21°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 18°BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 18°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 16°BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 09/12

17-21°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 21°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 15°BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 17°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 11°B
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 10/12

17-21°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 21°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 16°BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 67%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 17°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 13°BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 11/12

17-21°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 21°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 18°BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 67%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 17°C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 14°BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
26°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
20°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
25°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
25°C
Vĩnh Phúc
26°C
Yên Bái
24°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call