Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Quảng Trị ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Quảng Trị hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Trị trong 48 giờ tới

Ngày mai 25/07

27-30°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 30°C. Gió TTN ở tốc độ 25 đến 40 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 244°TTN
Tốc độ gió: 31km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào từ sáng sớm. Thấp 27°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 248°TTN
Tốc độ gió: 26km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 26/07

28-33°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 33°C. Gió TTN ở tốc độ 25 đến 40 km/giờ.
Hướng gió: 250°TTN
Tốc độ gió: 30km/h
Độ ẩm: 64%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 28°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 247°TTN
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 68%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 27/07

28-35°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 35°C. Gió TTN ở tốc độ 25 đến 40 km/giờ.
Hướng gió: 246°TTN
Tốc độ gió: 31km/h
Độ ẩm: 59%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 28°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 243°TTN
Tốc độ gió: 25km/h
Độ ẩm: 68%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 28/07

28-35°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 35°C. Gió TTN ở tốc độ 25 đến 40 km/giờ.
Hướng gió: 244°TTN
Tốc độ gió: 31km/h
Độ ẩm: 58%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 28°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 241°TTN
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 68%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 29/07

28-36°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 36°C. Gió TTN ở tốc độ 25 đến 40 km/giờ.
Hướng gió: 242°TTN
Tốc độ gió: 30km/h
Độ ẩm: 56%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 28°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 239°TTN
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 67%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 30/07

29-35°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 35°C. Gió TTN ở tốc độ 25 đến 40 km/giờ.
Hướng gió: 241°TTN
Tốc độ gió: 31km/h
Độ ẩm: 57%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 29°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 241°TTN
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 66%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 31/07

28-35°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây và có gió. Cao 35°C. Gió TTN ở tốc độ 25 đến 40 km/giờ.
Hướng gió: 240°TTN
Tốc độ gió: 33km/h
Độ ẩm: 58%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 28°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 241°TTN
Tốc độ gió: 25km/h
Độ ẩm: 66%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 01/08

28-35°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây và có gió. Cao 35°C. Gió TTN ở tốc độ 30 đến 50 km/giờ.
Hướng gió: 244°TTN
Tốc độ gió: 35km/h
Độ ẩm: 56%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 28°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 245°TTN
Tốc độ gió: 27km/h
Độ ẩm: 66%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 02/08

28-35°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây và có gió. Cao 35°C. Gió TTN ở tốc độ 30 đến 50 km/giờ.
Hướng gió: 246°TTN
Tốc độ gió: 34km/h
Độ ẩm: 57%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 28°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 245°TTN
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 03/08

28-34°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 34°C. Gió TTN ở tốc độ 25 đến 40 km/giờ.
Hướng gió: 248°TTN
Tốc độ gió: 30km/h
Độ ẩm: 60%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 28°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 245°TTN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 71%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 04/08

27-35°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 34°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 249°TTN
Tốc độ gió: 25km/h
Độ ẩm: 60%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão về khuya. Thấp 27°C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 246°TTN
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 05/08

27-34°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 34°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 244°TTN
Tốc độ gió: 24km/h
Độ ẩm: 63%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Thấp 27°C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 242°TTN
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 06/08

27-34°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 34°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 242°TTN
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 61%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 27°C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 239°TTN
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 07/08

27-35°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 35°C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 239°TTN
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 59%
Chỉ số UV: 9
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Thấp 27°C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 242°TTN
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
34°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
34°C
Bắc Kạn
34°C
Bắc Ninh
34°C
Cao Bằng
36°C
Hà Giang
36°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
33°C
Lai Châu
30°C
Lạng Sơn
34°C
Quảng Ninh
32°C
Lào Cai
36°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
33°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
36°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
35°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call