Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Lạng Sơn ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Lạng Sơn hiện tại, Dự báo thời tiết Lạng Sơn trong 48 giờ tới

Ngày mai 09/02

19-23°C

Ban ngày

Ít mưa rào. Cao 23°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 180°N
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 19°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 145°ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 10/02

20-25°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 25°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 172°N
Tốc độ gió: 16km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 20°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 171°N
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 98%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 11/02

20-26°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 26°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 178°N
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 20°C. Gió N ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 172°N
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 12/02

19-28°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 28°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 184°N
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 19°C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 168°NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 13/02

15-26°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 26°C. Gió Đ ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 99°Đ
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 15°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 37°ĐB
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 14/02

12-17°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 17°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 30°BĐB
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 12°C. Gió ĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 38°ĐB
Tốc độ gió: 15km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 15/02

11-15°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 15°C. Gió ĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 34°ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 11°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 40°ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 16/02

12-17°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 17°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 46°ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 12°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 57°ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 17/02

14-20°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi chiều. Cao 20°C. Gió Đ và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 84°Đ
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 14°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 115°ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 18/02

15-21°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 21°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 105°ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 15°C. Gió Đ và có thể thay đổi.
Hướng gió: 95°Đ
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 19/02

16-22°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 22°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 119°ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 16°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 117°ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 88%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 20/02

16-23°C

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 23°C. Gió ĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 144°ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 16°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 122°ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 21/02

16-23°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 23°C. Gió ĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 136°ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 16°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 105°ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 22/02

15-23°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 23°C. Gió ĐĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 108°ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 15°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 74°ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 90%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
22°C
Hà Nam
22°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
20°C
Quảng Ninh
20°C
Lào Cai
22°C
Nam Định
22°C
Ninh Bình
22°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
20°C
Thái Bình
22°C
Thanh Hóa
22°C
Tuyên Quang
23°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call