Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đà Nẵng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đà Nẵng hiện tại, Dự báo thời tiết Đà Nẵng trong 2 tuần tới
12:00 19/01
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa: 88%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
13:00 19/01
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 90%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
14:00 19/01
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.7°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 19/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 19/01
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 19/01
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 19/01
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 19/01
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 19/01
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 19/01
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 20/01
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 1km/h
08:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 1km/h
09:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
10:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 20/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 20/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 20/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 20/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 20/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 20/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 1km/h
00:00 21/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 1km/h
02:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 1km/h
04:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.7°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 1km/h
08:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 1km/h
09:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 1km/h
10:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 2km/h
11:00 21/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
20°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
17°C
Hà Giang
18°C
Hà Nam
20°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
20°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
17°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
20°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
20°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call