Dự báo thời tiết Đà Nẵng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đà Nẵng hiện tại, Dự báo thời tiết Đà Nẵng trong 2 tuần tới
18:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 03/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 03/04
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 04/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
13:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 17km/h
14:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 18km/h
15:00 04/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 17km/h
16:00 04/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 04/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 04/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 05/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 05/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 05/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
23°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
23°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
23°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
25°C
Hòa Bình
25°C
Hưng Yên
24°C
Lai Châu
25°C
Lạng Sơn
19°C
Quảng Ninh
23°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
24°C
Ninh Bình
25°C
Phú Thọ
24°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
24°C
Thanh Hóa
25°C
Tuyên Quang
23°C
Vĩnh Phúc
23°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call