Dự báo thời tiết Đà Nẵng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đà Nẵng hiện tại, Dự báo thời tiết Đà Nẵng trong 2 tuần tới
13:00 19/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 19/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 19/11
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 19/11
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 19/11
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.2°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 19/11
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 19/11
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 19/11
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 19/11
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 19/11
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 19/11
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 20/11
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 20/11
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
02:00 20/11
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
03:00 20/11
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
04:00 20/11
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
05:00 20/11
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
06:00 20/11
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
07:00 20/11
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
08:00 20/11
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
09:00 20/11
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 16km/h
10:00 20/11
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 17km/h
11:00 20/11
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 18km/h
12:00 20/11
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 17km/h
13:00 20/11
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 17km/h
14:00 20/11
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 17km/h
15:00 20/11
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 16km/h
16:00 20/11
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 20/11
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 20/11
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
19:00 20/11
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 20/11
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 20/11
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 20/11
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 20/11
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
00:00 21/11
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 21/11
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
02:00 21/11
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
03:00 21/11
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
04:00 21/11
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
05:00 21/11
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 21/11
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 21/11
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 21/11
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
09:00 21/11
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 21/11
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
11:00 21/11
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
12:00 21/11
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 17km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
20°C
Hải Phòng
22°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
22°C
Hà Nam
20°C
Hòa Bình
21°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
19°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
21°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
21°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
20°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call